ZILAISKALNS

Lai saprastu zīmes, Jums jāpārzin sevi

ziltm
Meditācijas apmācības – ar ko sākt?    +371 29497362

bine_dievs_mara_laima

Latviešu etnogrāfiskās zīmes

Latvju zīmju vēstījumu taka ****Taka ar īpašu filozofiju
DSC01145
Visā savas attīstības vēsturē cilvēks pielietojis abstraktus attēlus – zīmes un simbolus, lai glabātu un nodotu informāciju nākošajām paaudzēm, kā arī dažādu enerģētisko procesu vadīšanai.Grafiskās zīmes ir pati senākā un lakoniskākā informācijas un enerģijas izteiksmes forma. Zīmes konkrētā iedarbība var būt tikai saistībā ar domu, zemapziņu un Dabu, tā ietekmē vidi, cilvēku un notikumus. Zīmju ietekmi pazinuši jau mūsu senči, kuri, dzīvojot harmonijā ar Dabu, apzināti pratuši tās izmantot. Par to liecina:SONY DSC

 • gan izrakstītie cimdi, kurus adīja ar attiecīgu ornamentu konkrētam gadījumam,
 • gan rakstainās jostas,
 • gan ornamentiem rotātie sadzīves priekšmeti,
 • gan svētvietu iekārtojums,
 • gan rituāli.

Latviešu ornaments ir mitoloģisko zīmju kopums. Zīmes kā noteiktas enerģijas nesējas tiek izmantotas arī dažādās dziedniecības metodēs un meditācijās

05-Zimes

Senajos laikos tekstus, izņemot akmenī vai metālā iekaltos, periodiski atjaunoja. Klosteros mūki pārrakstīja un atjaunoja senās hronikas un svētos rakstus. Pagānu, par kādiem kristīgajā pasaulē tika uzskatīti mūsu senči, reliģiskie sacerējumi netika glabāti un saudzēti. Rakstu zīmes uz svina vai alvas, māla vai vaska plāksnītes, bērza tāss Latvijas klimatiskajos apstākļos nesaglabātos. Eiropā papīra ražošanas noslēpumu iepazina tikai ap 10.gs., tādēļ rakstu zīmes tika iededzinātas vai iegrebtas kokā, raksta zīmes veidoja arī uz ādas, izdurot caurumiņus, rakstus iekala mālā vai atstāja uz kaula priekšmetiem.

ll_7650 (1)

Ienākot kristietībai tagadējās Latvijas teritorijā, daudzi zīmju akmeņi tika iznīcināti.

Tā kā uzskatīja, ka ornamentam ir maģiska nozīme, tad pastāvēja pieņēmums, ka maģisko rituālu nozīmi nedrīkst izpaust nevienam citam cilvēkam, tad tas zaudē nozīmi un spēku. Tādēļ ornamentā ir daudz rakstu, lai, izņemot pašu lietotāju, neviens nesaprastu maģisko kodu nozīmi.

Senlatvieši veidoja t.s. mezglu rakstus, kur ar mezglu un krāsainu diegu palīdzību iekodēja ziņas. Katrai saimei raksturīgi bija savi mezglu kombinējumi. Arī šeit svarīgi bija neizpaust to nozīmi. Satītus mezglu rakstus glabāja kamolos. Tā pierakstīja arī dziesmu ritmus, veidoja kalendārus. Mezglu rakstu pazinuši un lietojuši arī senie inki.

Perkons2

Izrakstīju goda kreklu

Trejādiemi rakstiņiem,
 

Saulītēm, zvaigznītēm,

Ozoliņa zīlītēm.

1354088043_57Liela nozīme bija ornamenta daļu savstarpējam izvietojumam, secībai, atrašanās vietai. Lai pārzinātu senos ornamentus bija nepieciešamas dziļas un pamatīgas zināšanas. Tādas galvenokārt piemita priesteriem un tika nodotas no paaudzes uz paaudzi, pārņēmējam tās sākot apgūt jau bērnībā.

Sena_klets_420_200
Senlatviešu rakstu zīmes ir mūsu senču mantojums, kas liecina par dažādajiem kulta rituāliem, arī sadzīves un garīgās dzīves sakārtošanai. Zīmes jeb ornamenti lietoti kā simboli, kā elementi, kā informācijas nesēji un enerģijas izteiksmes veidi.Ornaments – cilvēces garīgās dzīves atspulgs un izziņas objekts.31397_1000x1000Katrai zīmei, vai tā bija akmenī cirsta, vai kokā grebta, bija sava nozīme. Tiem, kas prata lasīt šīs zīmes, nebija iespējams nesaprast informāciju, ko sniedz, piemēram, Zalktis vai Jumis. Vēsturnieku un arheologu atrastās īpašuma zīmes liecina, ka katrai ģimenei bijusi sava zīme-ornaments, ar kuru apzīmēta viņiem piederoša manta vai īpašums. Dzimtas zīmi mantojumā saņēma vecākais dēls, pārējie veidoja savu zīmi, saglabājot pirmrakstu. Īpašuma zīmes bija raksts ar noteiktu informāciju, ko prata izlasīt visā apkārtnē, pazina arī ļaudis no tālākām apdzīvotām vietām.2b07b7fa181d2ef1300528b86c16cb61Tādā pašā tehnikā izstrādātas kā īpašuma zīmes, taču, sniedzot cita veida informāciju – par burvjiem un raganām, pazīstamas ir slepenās zīmes un raksti. Slepenās zīmes grupējamas kā raganu sapulču vietu zīmes, burvju ceļu apzīmējumi, buršanas vietu raksti. Pastāv arī ēku aizsargāšanas, uguns, bluķu, lietuvēnu zīmes. Ideogrāfiskais raksts bijis pazīstams daudzām senajām kultūrām, piemēram, senēģiptiešiem un šumeriem. Mūsdienās ideogrāfisko rakstu lieto Ķīnā un Japānā.1281465004_2Pirmās latvju zīmes veidojušās pirms vairāk nekā 3000 gadiem, kad Austrumbaltijas novados veidojās ciltis ar savu kultūru: savdabīgām auglības kulta un dabas reliģijas tradīcijām. Ornamentu veidošanās laikā to svarīgākā funkcija bija simbolika jeb pirmatnējā jēga.orn46Latviešu ornamentikas zīmes tiek dalītas šādās grupās:lv zime

 1. Dieva zīmes – Dievs, Māra un Laima;
 2. Citu dievību zīmes – Pērkons, Jumis, Ūsiņš;
 3. Debess parādības – Saule, Mēness, Zvaigznes;
 4. Ar gadskārtām saistītas zīmes – Mārtiņgailis, Jānis;
 5. Ar aizsauli saistītās zīmes – Zalktis;
 6. Austras koks.
Maģija un senās zīmes, kas aizsargā Latviju un latviešus

Indulis Ķēniņš. Mūsu sentēvu reliģiskie uzskati un mitoloģija, II daļa

Mūsdienu latviešu kultūra ir veidojusies no trim avotiem – tā saucamās “pagāniskās” folkloras, kristietības un “nacionālās” kultūras, kas sāka veidoties 19. gs…….

Aizsargzīmes

Lielvārdes jostas tūlkojums

Latviešu ornamenti

Lindas Leen jaunā apģērbu kolekcija ‘Etnografizēts’ – seno zīmju enerģētika un spēks

UZTVEREI PĀRVEIDOJOTIES, DZIMST JAUNA REALITĀTE

Лиелвардский пояс

s102

Latviešu mitoloģija 
znn2Latviešu mitoloģija ir latvju tautai raksturīgais mītu un ticējumu kopums, kas ir veidojies gadu simtiem ilgā posmā. Latvju mitoloģijai ir liela līdzība ar citu baltu cilšu (lietuviešu, prūšu) ticībām, kā arī ar līviem un igauņiem raksturīgajiem dabas kultiem.
Katrai dievībai ir sava loma, sava “specializācija”, ja tā var teikt. Ar katru dievību un parādību ir saistīta virkne ticējumu un specifisku noteikumu – dažām dievībām ir pat izdomāti veidi, kā pret to vērsties.
Latviešu mitoloģijai ir kopīgas saknes ar indoeiropiešu un somugru mitoloģiju. Dzīvodami ciešā saskarsmē ar dabu, senās zemkopju ciltis ticēja, ka visu cilvēka dzīvi nosaka un vada pārdabiski spēki – dievības. Agrīnie akmens laikmeta kulti bija saistīti ar Lielo māti (cilts radītāju).
Kults radās līdz ar pirmo iedzīvotāju dzīvi Latvijas teritorijā. Latviešu senču dzīvē visievērojamāko vietu ieņēma Zemes māte, Meža māte, Vēja māte, Uguns māte, Jūras māte. image (1)
No Jūras mātes labvēlības bija atkarīgi laika apstākļi jūrā un bagāts loms. Zemes māte bija zemes auglības devēja, kā arī pazemes valdniece. Pie viņas nonāca mirušo dvē- seles, lai aizsaulē turpinātu tādu pašu dzīvi kā virszemē.
Tādēļ mirušajiem kapā tika doti līdzi darbarīki, ieroči, rotaslietas. 
Cilvēki ticēja, ka mirušo dvēseles jeb veļi apciemo savus tuviniekus, un rudeņos rīkoja veļiem mielastu: rijā vai pirtī salika ēdienus un dzērienus (animisms).
images (8)Senlatviešu augstākā dievība bija Dievs jeb Debesutēvs. Viņš pārzināja debess parādības un rūpējās arī par zemes lietām. Iecienītas dievības bija Saule – bāriņu aizstāve un Mēness – kara dievs.
Attīstoties zemkopībai un lopkopībai, radās jaunas dievības: varenākais no tiem bija Pērkons, kas rūpējās par zemkopjiem, aizstāvēja pret ienaidniekiem. Zirgu aizbildnis bija Ūsiņš, bet par ražu gādāja Jumis.
Dievībām, tāpat kā cilvēkiem, bija dēli un meitas, kalpi un kalpones. Tautasdziesmās minētas Saules meitas un Dieva dēli, Auseklis – rīta zvaigzne, Austra – rīta blāzma.
 

latvian_holy_signs SENAS-LATVIESU-ZIMES-5
adchristmas-08
Amulets
3a2dd7d3527046e7e050916eb9ff1acd
zīmes no koka
74293
  ritmu_speles_0410_4
38240 
images (11)
JĀŅA NEIMAŅA LATVJU RAKSTU ZĪMESimages (57)
 Picture1Picture3
biauseklis0Государственное агентство по развитию туризма (TAVA) представило пять новых рекламных роликов, представляющих четыре региона страны, и еще одно общее видео, представляющее одно из главных богатств Латвии – море. Общий слоган, проходящий через все видеоролики: “Open your senses”.   http://turgid.delfi.lv/turisms/video-prekrasnaya-latviya-v-pyati-novyh-reklamnyh-rolikah.d?id=45486274#ixzz3PxqNqvAX
Picture2 Latvju rakstu zīmes no koka un krāsainiem dzīpariņiem
g38 g50-sold!!! g41
 Ilustrācija - Brigita Ektermanefebruaris
spekazimedecembris1speka_zime_marts-664x658
Senās latviešu zīmes.
 rotas_021_VS-664x442
Latvijas rakstu zīmju nozīme
latviap2-1rublis-1919-donatedfvt

TRADĪCIJAS

dsc03282
zimessss
„Seno latvju zīmju parks” tapis par zīmi bagātāks

senas_zimes_9 senas_zimes_2 Latvju rakstu zīmes   Stiprās latvju zīmes mājas svētībai un labklājībai      

DSC_4121 Balodis, V.D. Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas ar 1 karti un 32 skatiem. Valmierā:  Apgādājis un drukājis P.Skrastiņš, 33 lpp No preses arhīviem: Lielvārdes jostas tulkošana Sauleskalnā ir tapusi „Saules taka” “Jāņkalnu” taka

BALTU ZĪMES
Latvju zīmes
„Seno latvju zīmju parks” 
Mūsu senā Dievestība

Dievs ir viens         ZĪMES     Знаки

Latviešu grāmatmāksla

Karogs

runi1 austras-koks-192x300 valdiscelmslatvjuzimes500

DSCF1275_0PAR ZĪMĒM VIEGLPRĀTĪBA VAI NODEVĪBA? ORNAMENTS, SIMBOLS, KAS NOZĪMĒ DIEVTURĪBA Gulbenē  Takas     ZIIMJU BUKLETS 2013 2 Jaunais tūrisma objekts atradīsies Spārītes parkā. Zīmes izkārtos ap Svēto ezeru (no Blaumaņa ielas puses). Šai zīmju takai ir paredzēts turpinājums – labiekārtot objekta apkārtni.     dd246c3d-e0e3-4fa1-b7b8-ec67c80140d0_zpsd1fa38b9
0001 thumb_6188_default_show zīmeskoka-paliktnisi-ar-latvju-zimem koka-paliktnisi-ar-latvju-zimem-2 uploads-1414148604450-saule

thumb_9450_default_show

thumb_9301_default_show 57dd763cbfc58975afc4dc462d382c892d3928c4. IMG_3468

1270.l

cimdi

a2fd30dfe099e3368fdd90e83b32f9d5

IMG_2743
Ādažu kultūras centrs.
100428_izstade_madona_novads_1885
HNQhRjnzLjI
DSC_0294-620x300
Latvju_zimes_3

Amuleti un talismani sargāja cilvēkus no ļauniem gariem un spēkiem.
2493_1_latgalrota Baltu_rotu_muzejs_420_200
lapai-400x300 Tos izgatavoja no dzīvnieku kauliem, dzintara, koka un dzīvnieku zobiem. ZG_02

2d4e9ecc68258a8079ac9f981c691746

s_444673

IMG_3186

IMG_6693

S3700004
Dieviem, lai tos pielabinātu, nesa ziedojumus: tīrumu ražu, medī- jumus, rotaslietas. Ziedojumu vietas parasti bija ozolu birzis vai arī atsevišķi lieli koki – ozoli, liepas. Šajās vietās atradās upurakmeņi, uz kuriem ziedojumi tika dedzināti un dievu tēli – elki, kurus pielūdza.

LATVJU RAKSTU KOKA ZĪME

jagbyo

Mēness kalendārs senču sadzīvē

Kalen3 Visi senie svētki bija saistīti ar zemkopju darbiem un gadalaikiem. Senie latvieši veidoja savu kalendāru saskaņā ar gadalaiku maiņu un saules stāvokli. Pēc saules kalendāra gads dalījās divās daļās – ziemā un vasarā. Nedēļā bija 5 dienas. Pāreja uz septiņu dienu nedēļu sākās līdz ar kristietības ienākšanu. Mēnešiem latviešu kalendārā bija savi nosaukumi, piemēram: janvāris – ziemas mēnesis, maijs – lapu jeb sējas mēnesis, jūnijs – ziedu mēnesis, decembris – vilku mēnesis. Kalen2_Meeness Latviešu folklorā attīstījās klasiskās tautas dziesmas, kuras sauc par dainām. Tās ir īsi četrrindu panti, kuros atspoguļojas visa cilvēka dzīve no dzimšanas līdz nāvei. Latviesu-tautas-11Dainas attēlo cilvēku savstarpējās attiecības un reliģiskos priekšstatus, stāsta par zemkopju, lopkopju, mednieku un amatnieku darbu, paražām un tradīcijām. Dziesmas dziedāja gan svētkos, gan ikdienā. Tautas dziesmu latviešiem sakrāts tik daudz, ka latviešus var patiesi apzīmēt par dziedātāju tautu. Pasakās patiesība savijas ar izdomu. Teikas liecina par cilvēku centieniem izskaidrot dabas parādības, cilvēka, augu un dzīvnieku izcelšanos. Tautas gudrība atspoguļojas parunās un sakāmvārdos, slavējot dzīves pieredzi un apdomīgumu. 515173_506x285 Mūzika un deja sākotnēji bija cieši saistīta ar rituāliem. To uzdevums bija piesaukt labos spēkus palīgā cilvēkam grūtos dzīves brīžos. Dejas noritēja mūzikas pavadībā, ko atskaņoja, pūšot stabules, taures, ragus un koklējot. Nozīmīgi bija arī sitamie un trokšņa instrumenti. To izgatavošanai izmantoja koku, dzīvnieku kaulus un ragus. Kokli izgrieza no koka, bet stīgas veidoja no dzīvnieku cīpslām.

Latviesu-tautas-6

Latviesu-tautas-7ImageHandler

Latviešu tautas mūzikas instrumenti

TRADĪCIJAS

Zīmes taisitas no koka

Zīmes taisitas no sudraba

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14 13 734593_455677797821501_535657836_n

mid_37043

images (16)

3HS1L1_P69eRv578f

img_9098

images (24)

0cda28d329a0cad8c7aa26a126f86f33

large_8f21

KB3O534UH55K0V1Q

img_9215

img_9212

moshmos_fb

2

ad1dee18b0b27a67e8d73820546242f9.media.400x600

auskari 4

9fe1051c9c54e7e03e2720a4aefee957

19a

1672 20140718104607-69037 латышские-варежки-вязание-варежек-схемы-для-варежек-жаккардовый-узор-latvian-mittens-knitting-ornament-jacquard-pattern


CxNBC3XEEKw

apdruka_ar_ornamentiem_meiteneem_galaversija.epsfb2dd1e99e212836e714046d3dc46732

латышские-варежки-вязание-варежек-схемы-для-варежек-жаккардовый-узор-latvian-mittens-knitting-ornament-jacquard-pattern

Магические символы и их значения.

Robežas un robežakmeņi Turaidas un Krimuldas pilsnovadā viduslaikos

Latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes

Baltu zīmes

ЗНАКИ 

ТАЙНА СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ

Руны — Википедия

Руны, их значения и толкования

Крест

Магические символы древних латышей    

Латвия 

Масонские символы

Latvian Signs-Τα σύμβολα του Λετονικού ηλιοστάσιου

Baltu zīmju spēks

Laika līniju ritmi un zīmes baltu kultūrā, Ivo Puriņš

Lielvārdes Josta, Lielvarde Belt

Lielvārdes Josta [Vint Tõnis 1986]

Latviešu tikumība un dzīvesziņa, Valdis Celms

Знаки

Чтобы найти характерные для своего времени года (времени рождения) символы, следует прочесть календарь от центра к внешней стороне по часовой стрелке.

BALTIJAS MITOLOĢIJA

ПЛОДЫ (ФРУКТЫ)

Мифологема близницов и мировое дерево

Язык орнамента в латышской народной культуре

Дайны: латышские праздники

Ceru, ka jums patiks un būs interesanti!

Энциклопедия свастичных символов

AustrasValdis-620x300

Nīcas-novada-rakstu-zīmes

b438d0339dd20ab435809e4aca8a384c
images (58)

Raganu pljava (20)

l_504992

images (22)

409124

409128

kinleaves_9

IMGP5955


lv-zimju-noziimes

20140211_172307

images (33)

images (11)

93

images (32)Laulibu_120_1

70bdcf6a5c1545643dca3d32c3e1a496

images (1)0bc85591715cf40d2fae550df64b01f2
latv_raksti_jostas_a

Money-money-10
ista

Latvju_raksti_Radzina

zilss

4080796

Символы основных религий

39842533_1218016557_prvdragonart

Необычный символ ислама

В мире символов

Всевидящее Око

*

Latviešu dievestības avoti: Dainas. Raksts. Gadskārtu un godu tradīcijas. Daba.

*

***************************************************************

 

Прибалтийский календарь и графика

Латышские варежки

http://trolldom.org/category/graficheskaya-magiya/pribaltijskaya-grafika/

Зимние солнцестояние
Знак Колодца.
Символ колодца указывает на основу мироздания; в нем через символический сруб колодца, который образовывают четыре наклоненных креста, возникает пустота или Начало. В этом знаке соединяют Верх и Низ, Небеса с подземными водами. Этот знак является вводным для нового солнечного года, потому он есть знак Солнца и мира.
Масленица
Знак Масленицы.
Знак Масленицы есть символ любого нового начала. Наклонный крест, заполняя пустоту знака Солнца, сотворяет новое состояние динамического развития и указывает на сознательное вхождение в пространство жизни, вносит разнообразие в середину материальных и идеальных процессов жизни.
Весеннее солнцестояние
Знак Аустры.
Знак Аустры, или восходящего Солнца, символизирует стремление к высшему, к Небесам, это модель объединения знаний и идеальных представлений человечества. Этот знак, в соответствии с языком символов, является графическим отображением восхода и заката Солнца. Сопричастный к неизменному ритму Солнца, с его вечной дорогой на небесную гору, это знак всемирного порядка для наших детей, т. к. в нем объединено понятие о прошлом, настоящем и будущем.
Усини
Знак Усиньша – символ света, изобращающий лошадей Солнца, которые тянут Солнце на небесную гору. Его называют еще знаком Ключей, т. к. Усиньш открывает дверь в лето – приносит листья деревьям, траву земле. Знак Усиньша дает особенную силу в дороге и в работе, побуждает наблюдать, понимать и совершать поступки, чтобы получить благодать. Известен как знак Жизни. Отображался на колыбелях, у порогов и в других местах как знак защиты. Этот знак дает силу немощным, исцеляет больных, укрепляет союзы.
Летнее солнцестояние
Знак Солнца.
Мощный символ солнечного света. Знак кульминации жизненной силы и преисполнения. Символ гармонии Вселенной. Солнце поднялось на вершину небесной горы, полное жизненной силы, блеска и энергии.
Крест крестов.
Крест крестов – знак живой материи, который тесно связан с достатком, огнём и домом. Этот знак образуется из четырех наклонных крестов, что символизирует динамическую природу материи и активное состояние жизни. В старину Крест крестов наносили на каравай перед тем, как отправить его в печь, и вечером, перед сном, изображали этот знак на пепле в очаге. Иногда Крест крестов называют так же Крестом счастья или Крестом Мары. Каждая вещь, на которую символически нанесен Крест крестов, является жертвой Маре или Лайдэне, взамен принося благословение и покровительство.
Осеннее солнцестояние
Юмис.
Юмис – знак земли и плодородия. Юмису все удается вдвойне. т. к. это знак близнецов, jumis означает пару или двоих вместе. В древности крестьянские дома украшали и защищала пара лошадок Юмиса. Этот знак привлекает силу плодородия, богатства, удачи. Слово Юмис связан с словом ливов «Jumala», что означает «Бог».
Знак Мартыня.
Знак Мартыня – это символ света и огня. В самое темное время года, когда людям необходимы свет и тепло, знак Мартиня напоминает всполохи костра. Этот знак стилизованно изображает двух петухов – вестников света, превращаясь производно из знака Юмиса; изгибая окончания Юмиса, получается знак Мартыня. Зимой сила жизни сосредоточена в корнях, этот знак рассказывает о силе иного мира, это врата, через которые следует пройти, чтобы началось что-то новое.

1ztzk

Lai saprastu zīmes, Jums jāpārzin sevi

TRANSCENDENTĀLĀ MEDITĀCIJA

atsauksTM

Advertisements