Jāņa zīme

JĀŅA ZĪME  ♦  JĀNIS SIGN  ♦  JOHANNISZEICHEN ♦ ЗНАК ЯНИСА

DievaZime2-664x659

latvia_small_flag

Vīrišķā spēka, aktivitātes un auglības simbols. Vasaras saulgriežu zīme, kas ataino sauli visaugstākajā punktā virs zemes.

united_kingdom_small_flagThe symbol of masculine strength, activity, and fertility.  Also the sign of summer solstice displaying the Sun its apex above the Earth.

germany_small_flagDas Symbol der mānnlichen Kraft, Aktivitāt und der Fruchtbarkeit. Das Zeichen der Sommersonnenwende, als die Sonne ihren mittāglichen Hōchststand ūber dem Horizont erreicht.

russia_small_flagСимвол мужской силы, активности и плодородия. Знак летнего солнцестояния, показывающий Солнце на самой высокой точке над землёй. JANU-ZIME

Jāņa zīme – vīrišķā spēka, aktivitātes un auglības zīme.

Jāņi nāca, Jāņi nāca,

 No Vāczemes šai zemē,
 Rīgā ēda brokastiņas,
 

Jelgavā launadziņu,

Sērpilē vakariņas,
 

Tur pa nakti pārgulēja.

 Rītā agri cēlušies,
 

Loka savus kumeliņus,

 Loka savus kumeliņus,
 

Pa Sērpiles tīrumiņu.

Copy-of-dieva_zime1

images IMG_20130620_180709_Snapseed
scan0032

Saules ceļš gaismas kalnā. Tā ir vīrišķā spēka, aktivitātes un auglības zīme, kas dabā izpaužas kā pats vasaras vidus, kad saule debesīs ir visaugstākā.

JĀŅU ZĪME

imageZiemas un vasaras saulgrieži sākotnēji nozīmējuši ne vien izpriecu, noteiktu kalendāra brīdi, ne vien lauku darbu iedalījumu un auglības veicināšanu, bet brīdi, kad mirst un atdzimst kosmiskā kārtība, kuras atjaunošanā savi pūliņi jāpieliek arī cilvēkiem. Daba, dievi un cilvēki šos svētkus svin kopā.images (17)

Jāņi ir ar tik universālu nozīmi, kādas vairs nav jaunākajiem svētkiem. Savos avotos, kas aizsniedzas nepārskatāmi tālā pagātnē, zemkopju tautu saules kults pieder daudzām tautām, vismaz visai Eiropai. Vēl 16.-17.gs.naktī uz 24.jūniju Jāņu ugunskuri deguši sākot no Britu salām līdz pat Urāliem.

13

 Sanāciet, Jāņu bērni, Līgo!

Jāņi – tas ir sensenā baltu Debesu mīta galveno notikumu laiks. Šo notikumu centrā ir Saule, kas vasaras pašā viducī pakāpusies visaugstāk pasaules kalna galā. Būdama viena, vienlaikus tā parādās kā trejas dažādas Saules, kas ieraugāms dabā saskatāmajos notikumos. Arī paša pazīstamākā Jāņu zīme rāda Sauli paceltu kalnā vai stabā, bet visbiežāk tās ir trīs Saules, kur katrai sava nozīme. Pirmā ir Saule, kas savu ceļu uz augšu iesāk jau Ziemassvētkos, izraudamās no tumsas un veļu valstības, veic ceļu uz augšu uz gaismu.Jana_zime_sm

Tā ir Jānim saderētā līgava – Saules meita. Pašā Jāņu nakts melnumā Saules meita pazūd, nomirst, to jāiet meklēt un tādēļ pazūd pats Dieva dēls Jānis, ko simbolizē augšējā Saule. Galu galā pēc kāda laika Saules meita tiek atrasta, bet jau Pētera daļā un Pēteram atdodama, un to simbolizē trešā – lejupejošā Saule, kas dodas uz rudeni, uz leju, uz tumsu, lai „paceltos ” Veļu kalnā.Janu-tradicijas-12

Starp šīm divām kustībām, starp augšupejošo un lejupejošo Sauli, kad nakts melnumā pazūd Saules meita, pats Jānis un dienas gaisma, no lejas un tumsas bezdibeņa nāk kaitējošie spēki, kas šajā laikā īpaši aktīvi. Tie kavē un traucē auglības, dzīvības un gaismas spēkiem.

134x160_01-12-2014_13-44-36_dievinji

Jāņi – tas ir vīrišķo un sievišķo spēku, Debess un Zemes auglības un gaismas spēku svētki, kurā piedalās pats Dieviņš. Tas ir līksmības un prieka laiks par Dieva, Laimas un Māras pasaules skaistumu un dāsnumu. Bet tas ir arī visa nelabā un kavējošā atvairīšanas laiks.

Tādēļ arī mums, kas esam Jāņu bērni, jāiet palīgā – labais jāpiesaista, sliktais jāatvaira. Šim nolūkam ar Jāņu zālēm pušķojam kā savu sētu, tā istabu, tā saimi, bet atvairošai maģijai noder pīlādža zari, dadži un nātres, asi priekšmeti – adatas, izkaptis, trāpīga tautas dziesma.Latvia Celebrates Midsummer_025

Lai gaismas ceļš nepārtrūktu, dedzinām ugunskurus līdz pat nākamā rīta gaismai, un dziedam, dejam, līgojam līdz pat Pēterdienai (Pērkona dienai)! Palīdzam Dieva dēlam savu pazudušo līgavu meklēt papardēs, palīdzam Saulei pārlīgot tumsas brīdi, palīdzam paši sev!

06725ffe298a9ccf9bc6bf5797d37f54

Arī mēs kā tauta joprojām esam ieilgušā situācijā starp RADošajiem latviešu tautas dzīvības un nākotni nesošiem spēkiem un spēkiem, kas ĀRDA mūsu kopību un piederību. Un tādēļ Jāņos i katrs, kas jūt savu piederību latviešiem un šai senajai tradīcijai, tiek uzrunāts un aicināts pulcēties pie Jāņu ugunīm.

661-ligo_andrupene

Tikai līdzdalībā mēs atgūstam un stiprinām savstarpējas piederības apziņu. Tikai līdzdalībā pie kopīga rituāla uguns varam izjust Dabas (Dieva) un cilvēka vienotības spēku. Tikai ziedojot un, atdodot kaut ko no sevis, pašu gādātā , ziedojoties tautas kopīgajām interesēm varam cerēt uz atdzimšanu, uz mūsu pašu Dieviņa labvēlību un aizsardzību.

Dieviņš gāja pa celiņu

Pašā Jāņu vakarā.             

Balti svārki mugurā,          

Zelta niedre rociņā.

Līgojam divi vien,

Neiet šurpu, neiet turpu;    

Kad sanāca liela pulka,                              

Tad jel jautri atskanēja.

Pūt , Jānīti, vara tauri,

Kalniņā stāvēdams,                  

Lai ceļās Jāņa bērni,           

No maliņu maliņām!

Pulcējaties draugu kopās, puduros un saimēs, ģimenēs, dzimtās! Lai iedegas ugunis senajos pilskalnos un novadu centros – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē – katrā lauku sētā, katra latvieša sirdī! Lai ceļam godā mūsu senseno dainu dievestību, mūsu tautas garīgās vērtības, latvju valodu un darbā koptu tikumu!

images (1)

Lai daudzinām Dieva dēlu Jāni, kas mūs visus atkal savedis kopā! Lai Jāņu vainagā iepinam saderību, pārliecību, dzīvesprieku, mīlestību! Burvji, lai nenobur, skauģi, lai nenoskauž!

Mēs bijām, mēs esam, mēs būsim! Cilvēks mirst – tauta dzīvo!

Jauni puiši, jaunas meitas,

Jāņu nakti neguļat:

Kas gulēja Jāņu nakti,                         

Tas mūžiņu nogulēja.

Ielīgosim Saulīti tālākam ritējumam!

LĪGO! LĪGO! LĪGO!

No Eiropas tautām kopējiem svētku atribūtiem paši svarīgākie, protams ir ugunskuri, kas nepārprotami apliecina saules kultu. Izplatīta bijusi lēkšana pāri ugunij, lai šķīstītos no fiziskiem un garīgiem nelabumiem, veicinātu auglību.

Jāņu zīme ir viena no Dieva zīmēm – Saules ceļš gaismas kalnā.

b_297581

Jāņi — Vikipēdija

Jānis – Dieva dēls, (arī Dieviņš). Ikgadēja gaismas un auglības spēku iemiesojums. Pa gadskārtu Jānīts nāca savus bērnus apraudzīt. Debess un Zemes, arī vīrišķā spēka un sievišķā principa vienotības, sadarbības un saplūsmes simbols. Arī pāra principa iemiesojums, kas no vienas puses skatās uz aizgājušo pavasari, bet no otras uz nākošo rudeni. Tas simboliski ietverts Jāņa zīmē – divi stabi debesu kalnā ar trīs saulēm galos. 9 zimDainās Jānis saukts arī par pašu Dieviņu, līdz ar to uzsverot, Jānī un Jāņu laikā saskatāmo Dieva klātbūtni, tās īpaši svarīgo lomu visās tālākajās gaismas un auglības (dzīvības) cikla norisēs. Divi stabi – tie ir Jāņa vārti – vārti laikā, kas atrodas pašā gada vidū – starp Saules un gaismas augšupejas ceļu un Saules un gaismas lejupejas ceļu. Zīme rāda robežu starp šiem diviem laikiem un Saules un gaismas kustības virzieniem. Robeža ir kā neitrāla starpjosla, kurā Saules kustība apstājas – tā nav ne uz augšu, ne arī uz leju ritoša. Robeža ir kā tumsas bezdibenis – tukšums, kurā gaisma atkal pazūd un var aiziet bojā, ja nelīdzam to atrast. Tas ir laiks, kurā cilvēki ar rituāliem ugunskuriem palīdz gaismas kustībai nepārtrūkt, ar dziesmām pārlīgot šim tumsas bezdibenim. Vairāk par Jāņa mīta (arī Ūsiņa, Juma, u.c.) un zīmju simboliku skat. V.Celma grāmatu ”Latvju raksts un zīmes”.

***************************************************************************

A great feast, song and dance, the shortest night of the year spent in front of a bonfire, mystical rituals and even a bit of romance – this is what makes the Līgo celebration or Jāņi. Jāņi is celebrated on the summer solstice on 23 and 24 June. This pagan-like holiday is almost more popular in Latvia than New Year’s Eve and Christmas.

 661-dsc_0036

The summer solstice has little to do with the birthday of St. John as celebrated on 24 June by the Roman Catholic Church. The Jāņi celebrated today is a living ancient pagan tradition. For others, the holiday is like a meditation based on the beliefs and actions of their ancestors. For others it’s a way to cleanse the soul and body with song and with a visit to the bathhouse – and for others still it’s a time to dance, eat, drink and be merry.

See more at: http://www.latvia.travel/en/article/janis-day-celebrations#sthash.PA2zlVmN.dpuf

*****************************************************************************************

Праздник Лигодень летнего солнцестояния.

s_620862Круглые золотистые головки сыра — неизменное угощение в день Лиго – символизируют солнце.

В танцы вокруг костра вкладывали магический смысл — они должны были способствовать плодородию полей и домашних животных. В день Лиго особо чествовали Яниса — божество плодородия. Это божество было известно почти всем земледельческим народам Европы.

gastronomija_1

У древних римлян бог Янус определял смену времен года. Этот праздник назван днем Лиго, потому что в этот день люди пели песни, имевшие припев “лиго” (ligoties — колыхаться), таким образом, как бы обращаясь к солнцу, чтобы оно поднялось над нивами.

Dieva_zime_sm

Ритуальное угощение – это Янов сыр и ячменное пиво. Празднование Лиго в основном выражается в собирании трав, цветов, в этот день вьют венки из дубовых листьев и цветов, украшают дикорастущими цветами и растениями дворы, постройки и домашних животных, вечером жгут костры и поют особые песни “лиго”.


ligo-koster-300x225

Вся хорошая трава – трава Яна

Лиго, Лиго

Что цветёт вечером накануне Яна дня

Лиго

Бей Ян в медный барабан

Лиго, Лиго

На венце столба ворот

Лиго

Идет Яник каждый год

Лиго, Лиго

В дубовом венке

Лиго

lejupielāde (2)

Сыра, сыра, жена Яна! (дословно мать)

Лиго, Лиго

У тебя есть коровы в загоне

Лиго

Пива, пива, Ян-отец!

Лиго, Лиго

lejupielāde (3)

У тебя в поле есть пшеница

Лиго

У Яна поля вспаханы

Лиго, Лиго

А у Петра сорная трава не прополота

Лиго

ligo

Янов день в Латвии: традиции и современность

paparde-Jani-Ligo-Janu-zales-vasara-664x455
Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s