Jumis zīme

JUMIS ♦J♦  JUMIS ( DOUBLE GRAIN EAR)♦

“JUMIS”(OOPPELTE ĀHRE) ♦ ЮМИС

images (24)

latvia_small_flag

Zemes un tās auglības, dzīvības sākuma zīme. Nes auglību, pārticību un izdošanos. Jumim viss padodas divkārši.

united_kingdom_small_flag

The  sign of earth and its fertility that symbolizes the beginning of life. It brings fertility, prosperity, and good luck. Jumis makes everything twice better.

germany_small_flagDas Zeichen der Erde und ihrer Fruchtbarkeit, des Anfangs des Lebens. Es bringt Fruchtbarkeit, Wohlstand und Erfolg. Dieses Zeichen hilft, alles zu verdoppeln.

russia_small_flagЗнак земли и её плодородия, начала жизни. Несёт богатый  урожай, процветание и успех. Юмису всё удаётся вдвойне.

Aizcel vārtus, māmulite,
Pašai bara vedejai,
Kam jumiti pametuse
Pašâ lauka galiņâ.

jumis

Jumis ir zemes un tās auglības simbols, dzīvības sākums. Jumim viss padodas dubulti, jo tā ir dvīņu zīme, jumis – tas nozīmē pāris vai divi kopā. Seno zemnieku mājas rotāja un
aizsargāja juma zirdziņi, arī pāris. šī zīme raisa auglības spēku, bagātību, izdošanos un veiksmi. Vārds „ Jumis” saistāms ar līvu vārdu „Jumala”, kas nozīmē „Dievs”images (31)

Jumis 

jumis-43368753

Jumis ir auglības zīme, ar kuru saistīti dažādi pļaujas un ražas rituāli. Grafiski Jumja zīme atgādina divus sakrustotus kāsīšus vai burtu W.

Par Jumja mājvietu tiek uzskatīti divi kopā saauguši ziedi vai rieksti, gan tradicionāli arī divas labības vārpas – Jumim viss padodas dubulti. Jumi mēdza glabāt istabā goda vietā, kā arī jaunu meitu pūra lādes dibenā.

images (2)

images (4)
Zīmes grafiskajam attēlam ir sastopami ļoti daudz dažādi varianti, no kuriem daļa var būt grūti atpazīstami. Seni ticējumi vēsta – tam, kas atrod jumi, ir laime.

Zīmi bieži auda jostās, iecirta virs durvīm, pagrabiem, klētīm, skapjiem. Tāpat bieži, gatavota no koka, Jumja zīme tiek novietota spāru galos, tādējādi mājās nodrošinot bagātību un saticību. Jostu, kurā ieausts Jumis, parasti nēsā saimnieks.   http://www.delfi.lv/

jumis

Jumja zīme.

Jumis – dubultvārpa -ir auglības un bagātības zīme. Jumis izpaužas visur, kur parastā viena vietā rodas divi – divas vārpas viena stiebra galā, divi rieksta kodoli vienā čaumalā, divi dzeltenumi vienā olā utt. Indoeiropiešu pirmtautas valodas vārdu izvērtējums liecina, ka jēdziens jumis skaidrojams – turēt kopā, saturēt, pārot, sapārots, dvīnis, otrs skaidrojums – siet, darināt jumtu, saistība.images (9)

Jumis (1)Abos gadījumos vārdu nozīme atklāj divu elementu saistību, Jumis ir dzīvības saglabāšanas turpināšanas un vairošanas īpašību izpausme. Vārds jumis latviešu valodā ir ļoti tuvs vārdam jumts. Jumtiņš ir viena no Dieva zīmēm. Varbūt Jumis ir Dieva izpausme, viņa palīdzība zemes arājam.

Latviskajā izpratnē ar debesīm saistītā izcelsme  gan Jumim laika gaitā zudusi. Senie amatnieki māju jumtus rotāja ar jumta zirdziņiem, kas savā atveidā ir ļoti līdzīgi Jumja zīmei, tie tiek saukti arī par Dieva dēlu kumeliņiem. images (32)Jumja zīmi varam izveidot arī, ja pa daļai vienu otrai uzklājam divas Māras zīmes – kāsītis ar smaili uz leju.

Māra kā Zemes māte jau savā būtībā cieši saistīta ar auglību. Latviskajos rakstu atvasinājumos Jumja zīme tālāk pārveidojusies arī kā gaiļa zīme – Mārtiņgailis. Ar Jumi saistīti dažādilabības pļaujas un ražas rituāli. Jumi mēdza glabāt goda vietā istabā vai jaunu meitu pūra dibenā. Jumja zīme atroda uz seniem svētakmeņiem, jostā, ko nēsāja saimnieks. Jumja zīmi  izmanto joslu kompozīcijās, visbiežāk jostās un prievītēs, celainēs.

Debess pajumte un Jumis

Zemes un tās auglības simbols, dzīvības sākums. Jumis – sena druvu auglības dievība latviešu mitoloģijā. Vārda “Jumis” izcelsme rodama senajā

bronzas-kulons-martina-zime_1-edgars-skulte-650x650

sanskrita valodā – tā nozīme ir dvīnis (piem. divas kopā saaugušas labības vārpas).

Seno zemnieku klētis, rijas un mājas rotāja un aizsargāja jumja zirdziņi, arī pāris. Tos novietoja spāru galos, tādējādi nodrošinot auglību, pārticību un saticību mājās.

Jumis – auglības, pārpilnības, laimes un veiksmes simbols, dod svētību un enerģiju.

lejupielāde (3)Jumis ir auglības jomās, kas simbolizē divu Purva kātiņa graudu. Viņš dzīvo laukos, un beigās katru ražu (laikā rudens festivāla Miķeļi ) īpašs rituāls, “ķeršana Jumis”, tika veikts, lai lauki varētu plaukt.05e9a79ff1ce638da074bcbfe280aa1c

Par Jumja mājvietu tiek uzskatīti gan divi kopā saauguši ziedi vai rieksti, gan tradicionāli arī divas labības vārpas – Jumim viss padodas dubulti. Jumi mēdza glabāt istabā goda vietā, kā arī jaunu meitu pūra dibenā. Ar Jumi saistīti dažādi labības pļaujas un ražas rituāli.

Tāpat bieži, gatavota no koka, Jumja zīme tiek novietota spāru galos, tādējādi nodrošinot bagātību un saticību mājās. Jostu, kurā ieausts Jumis parasti nēsā saimnieks.

Pzicture1JUMIS, KEIMARIS

Katrai pirtiņai jumtā korē ļoti piestāvētu Jumītis, arī durvju kliņķis varētu būt līdzīgs attēlā redzamajam, kas kā pūķis nes auglību un reizē sargā ēkas labumus. Caur Jumi, kas liekams jumta korē ienāk no augšās (Visuma) Laika spēks un ēka, celtne tiek iekļauta Laika apritē. Tādas ēkas stāv ilgi, tur labs gaiss, neveidojās stāvi vēji, kuri rada pelējumus un t.t. Jumis aug un tiecās divos virzienos – gan uz augšu, gan uz leju.

lejupielāde Tāpēc veidojās nepārtraukta cikliska kustība Pie mums Jumis ir Veiksmes, Laimes un Saskaņas zīme. Jumja kategorija apzīmē ģimeni. Tā atgādina vīrieti/sievieti un reizē arī pēcteci, tāpēc sauc par Auglības zīmi. Mēs meklējam Jumīti vārpās, riekstos, sēnes, augļos un tos apēdam, vai iepinam apkūlību vaiņagā.

Jumis (3)

Mūsu mēru tabulā ir četri leņķi: spīdis – smails – stāvs – platleņķis. Ēku jumtiem leati/balti lietoja tikai smailu vai plato leņķi. Tas ir raksturīgs aistu/gotu (senāk godu) stilam. „Goti=iet. Aisti/Eisti=eiti=aiti=iet. Aisti ir tie paši goti. Vācu iekārotāji ekspansiju un okupāciju laikos (kopš 13. gs.) piesavinājās mūsu dzimtas valodas vārdus, ābeci un arhitektūras stilu, t.s. godu=gotu D maiņa uz T stilu. Laukos arī mūsdienās vēl saglabājušās celtnes šajā stilā. jumis_novembrisTikai pēc kara pie mums sāka masveidā parādīties jumti stāvos leņķos, bet pēdējā laikā jumti daudzām ēkām ir kā Austrumos – t.i. ēkas bez jumta (plakanais jumts) – mēs bez savas domāšanas, bez mājas gariņa.Copy-of-jumis21 Arhitektūras celtņu nominācijas gan Latvijā, gan Baltijā pēdējos gados diemžēl tāda tipa ēkas ir topā.

Pictzure1

Atgādinu, kā Mājas kungs (Qngs), Mājas Gariņš, lietuviski Naminukas ir mājas gaiss, kas sakrājies no mūsu domām. Ēkas ar jumtiem arī no racionālā viedokļa ir praktiskākas, šī ziema to spilgti parādīja, bet galvenais, ka dzīvē ēkas ar plakaniem jumtiem, īpaši daudzstāvu namos mūsu platumgrādos veicina pašnāvības, depresijas, slimības, bērni aug par robotiem, neradošām būtnēm, tādus ir viegli stumdīt un bīdīt.images (25)Mums pat šķūnīši bija ar jumtiem! Stilam, ka vienām no mūsu 5 enerģētiskiem rīkiem ir milzīga nozīme, ar to var personību celt, vai gremdēt. Ja celtne ar stāva leņķa jumtu, tad tai jumta korē obligāti jāliek Jumis. Krustiņš (X) apzīmē radošos vējus, kuri modina Esību izpausties dažādos talantos, māju pavardam sniedz dzīvību un svētumu (enerģiju). Skaistiem Jumiem – zirdziņiem, putniņiem un citām zīmēm ir rotātas daudzas ēkas Lietuvas Kuršu kāpās – Nīda, Pervalkā, Jodkrantē, arī Kurzemē.images (33)

*******************************************************************************

The Sign of Jumis – Depicting a double spiked stalk of grain, Jumis symbolizes fertility and prosperity. Found on Iron Age wraps and jewelry, it is a popular element used in subsequent textile adornments.

images (1)

This sign popularizes growth, and is used for rituals to produce growth of plants etc. Graphically this symbol reminds character ‘W’.images (6) One explanation of this symbol could be in joining Mara’s and God symbols. This sign is found on very old items, also on sacred stones.images (16)
Jumis is a mythical being that is supposed to live in two together grown flowers or nuts, traditionally also two ears. Jumis do all in double. Jumis if found was held in the most valuable place at room. As for graphical drawing, this symbol has various models from whom several are hard to recognize. Sometimes Jumis symbol is placed on the rooftop of house, presenting the healthy living under the roof.

400_F_27260213_6EInR79tsXRMXq5X376Zrg9tKy6uV86S
thumb_9301_default_show

 

symbol-jumis

***********************************************************************

jumis (2)

Юмис

Образован от божественного креста. Несёт плодородие, даёт благословение и энергию. Юмис – верхушка крыши дома – несёт плодородие и достаток.images

Юмис – знак плодородия, с ним связаны различные ритуалы покоса и урожая. Графически Юмис напоминает 2 скрещенных крючка или перевернутую букву W. По одной из версий, этот знак получился после соединения знака Мары со знаком Бога. Знак Юмиса был найден на очень древних предметах и на священных камнях.

gredzens-136Местом Юмиса в доме можно считать 2 сросшихся цветка или орешка, а так же традиционно 2 хлебных колоса – Юмису все подается вдвойне.05e9a79ff1ce638da074bcbfe280aa1c

Юмис имеют обыкновение хранить в комнате почетном месте, а также в приданном молодых дев. Графические изображения знака встречаются во всевозможных вариантах, из которых часть бывает трудно распознаваема.

Часто вплетают в пояса, ими ударяют над дверью, погребами, клетями, шкафами. Так же часто, изготовленный из дерева, знак Юмиса помещают на матицу, тем самым обеспечивая в домах богатство и согласие.s_4924

ЮМИС

images (12)Jumis, Jumitis, Jumits, Jumeits, Jumeidz и т. п.; ср. латыш. jumis (juma, jume), «двойчатка», в частности сросшиеся друг с другом колосья – спорыши, плоды – картофелины, яблоки, орехи и т. п.], images (23)в латышской мифологии полевое божество или дух, персонификация удачного урожая.Различали ржаной, ячменный, льняной и др. Ю., чей персонифицированный образ близок немецким Erntemann, «жатвенный человек», Roggenmann, «ржаной человек». В латышских народных песнях летом Ю. всегда на полях. На шестёрке лошадей он едет на поле, чтобы images (30)

IJGgVперезимовать под дёрном или под грудой камней; он куёт шпоры среди поля на камне, чтобы со славой переехать из риги в клеть. У Ю. есть семья – жена Юмала, род «зерновой матушки», «житной бабы» и дитя Юмалень. Вероятно, Ю. представляет собой трансформацию архаичного индоевропейского образа двойственности (близнечества), который передавался корнем *iam(i)- и дал начало др.-инд. Яме, авест. images (15)Йиме, др.-исл. Имиру и др. (см. в ст. Индоевропейская мифология). Некоторое фонетическое расхождение (гласный корня в имени Ю.) объясняют или влиянием финского названия бога (Юмала), или аналогией с латыш, jumt, «крыть», jumts, «крыша».
В. В. Иванов, В. Н. Топоров.lejupielāde (2)

z12Picture1

Двойной Юмис

С аграрной символикой близнечного культа связана и ритуальная значимость сдвоенного колоса и вообще сдвоенного плода (литов. dvilypais, kemerys, латыш. jumis, Юмис – слово, восходящее к древнему индоевропейскому названию божественного близнеца) и двойни у коровы

262214_html_116a3387

Юмис – «сросшийся плод», «колос-двойчатка»[2]) — в латышской мифологии дух или бог зерна, божество урожая. Изображение Юмиса стало символом плодородия.Это мифологическое существо чествовали во время осеннего праздника урожая — приносили Юмису пожертвования.

z9Picture1

 

249221

 

images (18)

images (22)
images (28)

images (13) images (27)images (21)

images (29)
martina zime maza

martina zime 2

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s