Laimas zīme

LAIMAS ZĪME, ARĪ LAIMAS SLOTIŅA ♦   THE SIGN OF LAIMA, ALSO THE BROOM OF LAIMA ♦ LAIMA-ZEICHEN, AUCH LAIMA-BESEN ♦ ЗНАК ЛАЙМЫ, ТАКЖЕ МЕТЛА ЛАЙМЫ

ista

latvia_small_flag

Veiksmes, svētības un laimes simbols. Dvēseles sargātāja. Aizslauka nevēlamo.

united_kingdom_small_flag

The symbol of luck, blessing, and happiness. A soul keeper. Sweeps away the undesirable.

germany_small_flagDas Symbol des Erfolgs, des Segens und des Glūcks. Schūtzt die Seele und fegt das Unerwūnschte weg.

russia_small_flagСимвол удачи, благословения и счастья. Хранительница души. Отметает нежелательное.

Ne visiem Laima taisa

 Labu vietu maliņā,

 Citai Dievs, Laima taisa,
 Citai taisa Veļu māte.
lejupielāde

Laimas vārds ietver nozīmes liktenis un laba izdošanās. Šī vārda nozīmes nav jaucamas ar dvēseles stāvokļa apzīmējumu laimība, laime. orn20Dievs un Laima latviskajā izpratnē ir cieši saistīti: Dievs ir Laimas cēlonis un galvenais likteņa vadītājs, bet Laima ir likteņa norises dievišķā noteicēja.
Laimas galvenā izpausme sadarbībā ar Dievu ir cilvēku mūža darināšana, likšana, vēlēšana, lemšana.

   Latvju-dievibas-Pirma-8

Laima tāpat kā Māra un Dievs ir neredzama, taču ļaužu iztēlē skatīta kā ir jauna, skaista sieviete, kuras izskats, cēlums, iznesība izraisa apbrīnu. Laima neslēpjas aiz kādiem materiālās pasaules simboliem kā Māra (piemēram, čūska), viņas tuvums ir tikai sajūtams.images (9)

Laimas likto mūžu latvieši pieņēmuši kā negrozāmu lēmumu. Laimas ziņā ir viss, kas saistīts ar mūžu, likteni, viņa ir arī bāreņu aizbildne, dod ļaudīm padomu un rāda pareizo ceļu uz veiksmi un labklājību. Laimas zīmes ir slotiņa, skuja, žagars.images (1)

Laima ir visa labā aizstāve, kas sargā no pāridarītājiem un izpilda trīs karstākās vēlēšanās un izvēlas katram no mums likteni.

Laimas zīme uzskatāma par vienu no vissenākajām zīmēm, jo tā sastopama uz māla traukiem un akmens cirvjiem jau 3000 gadu senās cilšu apmetņu vietās.images (15) Zīmes grafiskais attēls atvasināts no skujas – slotiņas raksts aizsargā, aizslauka nevēlamo. Tā kā priežu un egļu skujas ir mūžzaļas, arī Laima vienmēr ir blakus. Žagars skuja un slota ar savām simboliskajām īpašībām pārnes laimi un labu izdošanos arī uz priekšmetiem, kur tie attēloti.

Laimas slotiņa:     Ļoti sena zīme ir Laimas zīme jeb slotiņa. images (21)Austrumbaltijā tas ir viens no populārākajiem kaula rotājumu veidiem mezolītā. Cilvēka mūža licēja Laima folklorā tiek tēlota kā būtne, kas izvēlas katram no mums likteni, pārrauga mūža gājumu. Laima pārstāv īpašu dievību grupu, t.s. likteņdievības. Latviešu folklorā tiek pieminētas trīs likteņdievības – Laima un arī Dēkla un Kārta, kuru vietā daudzviet ir stājusies Laima.   images (5)

Kā mūžam zaļās dabas un dzīvības simbols gan tautas tradīcijās, kāzu un bēru rituālos, gan ornamentā līdz pat 20.gs noturīga bijusi skuja un egle. Žagars skuja un slota ar savām simboliskajām īpašībām pārnes laimi un labu izdošanos arī uz priekšmetiem, kur tie attēloti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laimas galvenā izpausme sadarbībā ar Dievu ir cilvēku mūža darināšana, likšana, vēlēšana, lemšana. Laima tāpat kā Māra un Dievs ir neredzama, taču ļaužu iztēlē skatīta kā jauna, skaista sieviete, kuras izskats, cēlums, iznesība izraisa apbrīnu.

494150ba20ebc472239ea0d1ad98c7b4Laimas likto mūžu latvieši pieņēmuši kā negrozāmu lēmumu. Laimas ziņā ir viss, kas saistīts ar mūžu, likteni, viņa ir arī bāreņu aizbildne, dod ļaudīm padomu un rāda pareizo ceļu uz veiksmi un labklājību.

images (25)

Mitoloģijā Laimas zīme lietota senajā dvēseļu kultā, kur tā savu simbolisko nozīmi ietvērusi spalvā un putnā. Putns mirušo dvēseles pavada uz debesīm. Laimas zīme uzskatāma par vienu no vissenākajām zīmēm, jo tā sastopama uz māla traukiem un akmens cirvjiem jau 3000 gadu vecās seno cilšu apmetņu vietās.images (18)

Zīmes grafiskais attēls atvasināts no skujas – slotiņas raksts aizsargā, aizslauka nevēlamo. Tā kā priežu un egļu skujas ir mūžzaļas, arī Laima vienmēr ir blakus.s_247115

Laimas zīmes līdzība ar putna spalvu liek domāt, ka tā saglabājusies no laikiem, kad tika pielūgti dzīvnieki. Putns agrāk ir bijis dvēseles simbols un Laima tiek uzskatīta par dvēseles sargātāju.

Laimas raksturīgās krāsas ir balts un zaļš.s_157702

Pirts un zīmes

midPirtiņai šo zīmi ieteiktu likt durvju rotājumā un horizontāli vai vertikāli noliktai eglītei likt pa vidū krustiņu (X) vai Jumja zīmi.  Agla/galia=spēks.

Eglīte mums ir aizsardzības, patvēruma, mūža algas zīme. Egļu vēri sargā zaļos biežumus/frekvences un reizē zaļais biežums raksturo mūsu valodu un pašcieņu. laimas-slotinja-43368805Jo mēs runājam zaļos biežumos, tāpēc leatu/baltu valoda, tauta nemirstīga.

Tāpēc mēs nedrīkstam cirst eglīti, bet dzīvu izrotāt Ziemassvētkos. Par-Latgali-Patiso-1
Folklorā eglīti sauc arī par skuju, pagriezto horizontāli – par Laimas slotiņu, kas ir universāls laika plūsmas simbols. Vārda slotiņa jēga – nokopt, notīrīt, noslaucīt.

images (23)Tā pat, kā citās kultūrās, arī senajiem latviešiem bija trīs likteņdieves – LaimaDēkla un Kārta.
Laima lemj cilvēka mūža gaitu, cilvēka likteni, pavada cilvēku visu viņa mūžu.
Dēkla lemj likteni jaundzimušajam bērnam, piedalās arī precību kārtošanā.
Kārta kārto cilvēka likteni.Picture-363

Laimu simbolizē Laimas krusts. Šāda zīme pazīstama visās indoeiropiešu tautās. Tā simbolizē laimi, svētību, veiksmi.

images (20)Laimas zīmes līdzība ar putna spalvu liek domāt, ka tā saglabājusies no laikiem, kad tika pielūgti dzīvnieki.

27715Putns agrāk ir bijis dvēseles simbols un Laima tiek uzskatīta par dvēseles sargātāju. Simbolisks Laimas atribūts ir arī slota, tāpēc mājokļa slaucīšanai tiek pievērsta īpaša nozīme. Slota Laimai ir allaž klāt, ar to viņa noper pirtī tikko dzimušo bērniņu. Laimas slotiņu visbiežāk sastopam prievīšu un jostu rakstos. Grafiski Laimas slotiņa ir sagrupēta skujiņa ar uzsvērtu centra daļu

SIGN OF THE LAIMA

laimas-slotina_The Sign of Laima – Laima determined the destiny of people. It was believed that she lived under the threshold and was not to be disturbed by handing anything over it. The graphic fir-twig sign of Laima is attributed to the very beginnings of Latvian symbology. Besides the popular variant called „Laimas Broom”, it has relatively few other variations.imagesimages

Sign of Laima is proved to be the oldest of signs known in Latvian culture. In East Baltic that is one of the common bone jewelries made in Middle Stone Age. Laima is known as people’s life path giver, in folklore that is the being that chooses everyone’s destiny and looks for it is done as expected.
Laima represents special kind of gods – Gods of destiny. Latvian folklore has three of that kind – Laima, Dekla and Karta, and in most of the situations Laima alone substitutes two last ones in the latest folklore.
laimas-ziime-43368733As usual symbol of green nature and life in community traditions, weddings, burial rituals and in compositions till 20th century were fir needle and fir herself. Stick, needle and swab with their symbolic meanings bring happiness and success also to the material values where they are present.orn19

Знак Лаймы (Счастье)         

Знак Лаймы является очень древним знаком. В восточной Балтии в эпоху мезолита он являлся одним из самых популярных нашейных украшений. Лайма в фольклоре отвечает за уклад человеческой жизни, как существо определяющее (выбирающее) каждому из нас судьбу, контролирует жизненный путь. Лайма представляет особую группу божеств, божеств судьбы. images (10)В латышском фольклоре упомянуты 3 божества судьбы Лайма, Декла (читается Дэкла – не знаю как переводится), Карта (читается Каарта – порядок), на место которых во многих случая становится Лайма.45990

Как символ вечно зеленой природы и жизни в народных традициях, свадьбах и похоронных ритуалах, так и орнаментах вплоть до 20 века устойчиво держалась хвоя и ель.Хворостина, хвоя и метла со своими символическими свойствами переносят счастье и хорошее осуществление также и на предметы, на которых они отображены.

Метелка Лаймы

images (4)

images (13)Схожесть Знака Лаймы с птичьими перьями заставляет думать, что это сохранилось с тех времен, когда поклонялись животным.  

Птица была символом души и Лайма считалась хранителем души.s_292078

Символическим атрибутом Лаймы так же является метелка, посему на подметание дома обращается особое значение. images (7)Метла находится у Лаимы всегда рядом, ею она выпарывает в бане только что родившегося ребеночка. Метелка Лаймы чаще всего встречается в узорах тесемок и поясов.

images (14)images (12)Графически метелка Лаймы представляет собой сгруппированную хвою с акцентированной центральной частью. Метелка выметает из дома прочь всю плохую, недоброжелательную информацию, которую имеют обыкновение назвать сглазом.


mid_37043

lejupielāde

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s