Māras zīme

MĀRAS KRUSTS, ARĪ KRUSTU KRUSTS ♦ THE CROSS OF MARA, ALSO THE CROSS OF CROSSES ♦ MĀRA-KREUZ, KREUZ DER KREUZE ♦ КРЕСТ МАРЫ, ТАКЖЕ КРЕСТ КРЕСТОВ

images (6)

latvia_small_flag

Pilnības un auglības simbols.Māra ir veselības sargātāja, sieviešu aizgādne un maizes devēja. sarga no ļauniem gariem.

united_kingdom_small_flag

The symbol of perfection and fertility. Mara is a protector of health, custodian of women and supplier of bread. Protects against evil spirits.

germany_small_flagDas Symbol of Vollkommenheit und Fruchtbarkeit. Māra ist Beschūtzerin der Gesudheit, Verteidigerin der Frauen und Brotgeberin.Schūtzt vof bōse Geister.

russia_small_flagСимвол совершенства и благородия. Мара – опекун здоровья и женщин, дарительница хлеба. Защищает от злых духов.

************************************************************

Apskaitās mīļā Māra, 

Maltuvē iegājuse:

 Atraduse dzirnaviņas,

 Pret saulīti ritinot.
***********************************************************
maras_zime1

Māra ir materiālās pasaules dievība, auglības devēja, sieviešu aizstāve, arī zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Zīmei piemīt liela simboliska jēga un pretējs spēks Dieva trijstūrim, tādēļ tos apvienojot, iegūst līdzsvaru un saskaņu. Abas šīs zīmes savienojot, veidojas rombiņš- plaši lietots raksts, kopā ar citām zīmēm veidojot daudznozīmīgu simboliku. Copy of muzhigais_rits Abas šis zīmes , uzvelkot vienu pāri otrai, iegūst sešstūra zvaigzni- sauktu arī par lietuvēna krustu, kam piemīt spēcīga aizsardzība pret ļauno. Māras zīmes piešķir pamatīgumu drošību, saistību ar zemes un dabas spēkiem. Līdzīgi ir arī laulības – kad divi (sievišķais un vīrišķais) apvienojas vienā, veidojot jaunu, pilnīgu veselumu.

Mara's_Sign

orn30

Sieviešu aizstāves, auglības devējas un zemes un pazemes pārvaldnieces Māras zīme parasti tiek attēlota kā vienādmalu trijstūris vai kāsis ar virsotni uz leju. Zīmei piemīt dziļi simboliska jēga un pretējs spēks Dieva trijstūrim, tādēļ, apvienojot Māras un Dieva zīmes, iegūst līdzsvaru un saskaņu.

Mārai ir daudz zīmju, piemēram, Māras trijstūris, Māras ūdeņi, Māras krustkrusts, Māras līklocis u.t.t. Visas šīs zīmes piešķir pamatīgumu un drošību, kas saistīta ar dabas un zemes spēkiem.maras_zime2

Senie latvieši ticēja, ka visa materiālā pasaule atrodas Māras pārziņā, tai skaitā arī maize, uguns un tās saglabāšana. Varbūt tādēļ krustu krusts, kurš tiek uzvilkts uz maizes klaipiņa un vakarā ievilkts pavarda pelnos, guvis nosaukumu Māras krusts. Pārkrustojot krusta galus, tiek iegūta zīme, kas izsaka gan noslēgtību, gan pilnību, gan nāvi. Zīme cieši saistīta ar uguni, māju, auglību.orn08a

Lieta, kam Māras krusts uzvilkts, simboliski tiek ziedota Mārai, saņemot pretī tās svētību un uzraudzību. Reizēm krustu krustu sauc arī par Laimas krustu. Māras krustu bieži tika iekļauts sieviešu rotās un apģērbos.

Zintnieki ir pārliecināti, ka Māras krusts ap sevi rada īpašu enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi.orn11a

Māra ir materiālās pasaules dieve, sieviešu aizstāve, auglības devēja un arī zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Nozīmīga vieta latviešu mitoloģijā ir dievībām – mātēm. Cilvēks pēc nāves nonāk Zemes mātes valstībā un šī dievība savukārt pārzina daudzas citas mātes – Meža, Vēja, Jūras, Piena, Lopu, Veļu u.c. mātes – paturot savā pārziņā arī pazemes valstību un atkal apvienojoties Māras tēlā. Māra Zālīte ir izteikusi atziņu, ka daudzās latviešu folkloras Mātes ir “Mātes Māras dažādas izpausmes”.

 orn10  

Māras zīme parasti tiek attēlota kā vienādmalu trijstūris, kāsis, pusloks ar virsotni uz leju. Attēlojot šo zīmi horizontālā plaknē, tās malas raugās uz ZR un ZA, tie ir virzieni, kur Latvijā vasaras Saulgriežos Saule noriet un Jāņu rītā uzlec. Zīmei piemīt dziļi simboliska jēga un pretējs spēks Dieva trijstūrim, tādēļ, tos apvienojot, iegūst līdzsvaru un saskaņu. Abas šīs zīmes uzvelkot vienu pāri otrai, iegūst sešstūru lietuvēna krustu.orn12

Dievturu skaidrojumā Dievs ir Pasaules Tēvs un Māra – Pasaules Māte. Māras trijstūris var būt sazarots un kuplināts. Daudzie Māras veidi parādās arī Māras zīmēs – tās ir vairāk nekā citiem – Māras trijstūris, Māras ūdeņi, Māras zeme, Māras krusts jeb krustukrusts. Šīs zīmes piešķir pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem.

Māras līklocis      Māras ūdeņi

Graphic1

Māras krusts – dziedināšanai un veiksmei

Sieviešu aizstāves, auglības devējas un zemes un pazemes pārvaldnieces Māras zīme parasti tiek attēlota kā vienādmalu trijstūris vai kāsis ar virsotni uz leju. Zīmei piemīt dziļi simboliska jēga un pretējs spēks Dieva trijstūrim, tādēļ, apvienojot Māras un Dieva zīmes, iegūst līdzsvaru un saskaņu.s_742168

Mārai ir daudz zīmju, piemēram, Māras trijstūris, Māras ūdeņi, Māras krustkrusts, Māras līklocis u.t.t. Visas šīs zīmes piešķir pamatīgumu un drošību, kas saistīta ar dabas un zemes spēkiem.

2-auseklis

Zintnieki ir pārliecināti, ka Māras krusts ap sevi rada īpašu enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi.

krustu_krusts_

Krustu krusts ir dzīvās matērijas zīme, kas cieši saistīta ar auglību, uguni un  māju (dieva materiālā izpausme). To mēdz uzskatīt par mitoloģiskās dievības Māras – visas materiālās pasaules pārvaldnieces un patroneses – vienu no simboliem.

Amaras krusts (2)Māras krustu tika sargāta materiālā labklājība – mājas, maize, uguns (krusta krustu, saimniece uzvilka uz maizes klaipiņa pirms to laida krāsnī un vakarā to ievilka pavarda pelnos, lai uguns ar Māras svētību neizdzistu līdz rītam).

8217

Katra lieta, kam simboliski tika uzvilkts krustu krusts, tieka ziedota Mārai, saņemot pretī svētību un uzraudzību.

Šī zīme piešķir pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem. Palīdz kristībās, kāzās, ir auglības devēja un veselības sargātāja.

zPicture1

Māras zīmes.

Māras diena senajā kalendārā iezīmē vasaras beigas. Latviešu dievestībā dievs , Māra un Laima ir acīm neredzami, bet viņu tuvums ir samanāms.

maras_krusts_balts_zalsKā liepa latviešiem ir meitas simbols un ozols – puiša zīme, tā Māra saskatīta dažādos augos un dzīvniekos (vabole un melna odze).

Dieva materiālā izpausme ir Māra, Māras darbība norisinās vieliskajā pasaulē – viņa piedalās visās ļaužu dzīves norisēs.

Māras galvenā īpašības ir mīļums un svētums, viņas ziņā ir auglības noslēpumi. Māra ir sevišķi tuva sievietē, palīdzot mūža svarīgākajos notikumos: vedībās (tautās ejot), radībās un bērnu audzināšanā.

801801

Māra ir arī lopu gādniece, saimniekošanas pārraudzītāja, jaunu ļaužu nolūkošanas un derību veicinātāja. Raksturīgas Māras krāsas ir balts, melns, arī maranots (sarkanbrūns, ko iegūst , krāsojot maranu/madaru saknēs), tāpat ruds, bērs, brūns, pelēks.113_maras_birzs_450

Māras zīmes ir līklocis, taisna svītra, ar smaili uz leju apgriezts trīsstūris.. Uz maizes klaipiem pirms laišanas krāsnī vilkts Māras krusts, krustukrusts jeb ugunskrusts (tas nav tas pats kas Pērkona krusts), jo Māra pati ir ma izes cepēja.

index

 

Dieva materiālā izpausme ir Māra. Māra pārvalda visu dzīvo un nedzīvo, piedalās visās ļaužu dzīves norisēs, tās ziņā ir auglības noslēpums, bet mūža galā cilvēkam zemes gaitas beidzot, augums atkal nonāk Māras gādībā. Sevišķi tiek izceltas Māras baznīcas, kas ir senlatviešu svētbirzis un svētvietas dabā.orn28a

Māras galvenā īpašības ir mīļums un svētums. Māra ir sevišķi tuva sievietei, palīdzot mūža svarīgākajos notikumos: tautās ejot, radībās un bērnu audzināšanā. Māra ir arī lopu gādniece, saimniekošanas pārraudzītāja, jaunu ļaužu nolūkošanas un derību veicinātāja.

Krustukrusts

Māra latviešu folklorā simbolizē zemi. Mitoloģijā Māra ir auglības spēku valdniece, kura pārvalda zemi un ūdeņus. Arī Māras zīmei ir daudz variāciju – horizontāla līnija, līklocis, tā attēlojot upes plūdumu vai zemes līdzenumu.

Māra ir materiālās pasaules dievība, auglības devēja, sieviešu aizstāve. Latviešu folklorā nozīmīga vieta ir dievībām – Mātēm, tad Māra pārzina un pārvalda arī šīs Māšu dievības.

Līklocis

Māras raksts tiek attēlots kā vienādmalu trijstūris, kāsis, pusloks ar virsotni uz leju. Attēlojot šo zīmi plaknē, tās malas raugās uz virzieniem, kur saule lec un riet vasaras saulgriežos (ZA un ZR). Zīmei piemīt liela simboliska jēga. To apvienojot ar Dieva trijstūri, iegūst līdzsvaru un saskaņu, jo Māras zīmei piemīt pretējs spēks. Apvienojot Dieva un Māras zīmi, veidojas robs.

JG126_lpp5 Tas ir plaši lietots raksts, kas kopā ar vēl citām zīmēm veido daudznozīmīgu simboliku. Abas šīs zīmes, novietojot vienu pāri otrai, veidojot sešstūra zvaigzni, sauktu arī par lietuvēna krustu, sargā no ļaunā. Māras zīme piešķir pamatīgumu, drošību, sasaisti ar zemes un dabas spēkiem.

Zalktis

Plaši pazīstami ir arī sekojošās zīmes: Māras trijstūris, Māras ūdeņi, Māras krusts jeb krustu krusts, ko senlatvieši veidoja uz maizes klaipiņiem.

 

orn03

Māra

Māra bija vairākas funkcijas. Ņemot vērā, cik sarežģīts dievība viņa ir, šķiet, ka viņas daudzas funkcijas ir rezultāts syncretism vairāku dievību (iespējams, iekļaujot Jaunavas Marijas!).

6 zimViņa ir cieši saistīta ar bērna piedzimšanu, bērniem tiek teikts, lai ievadītu pasaulē “caur vārtiem Māras”. Viņa ir aizsargs pret sievietēm, īpaši mātēm un bērniem. Viņa ir arī dieviete pavarda.

8210

Māra ir arī saistīta ar nāvi, un bieži vien izpaužas melnā dzīvniekiem, piemēram, kraukļiem un melnā vistām.

Visbeidzot, viņa ir arī dieviete, kurš bija atbildīgs par zemi, ūdeņiem, un visu dzīvo lieta.images (5)

Māra ir vairāki simboli attiecināt uz viņu. Māras zīme ( Māras zīme ) izskatās kaut kā Dieva zīmi (kas veido debesis, kā jumtu virs zemes), bet Māras zīme ir apgriezts versija:

Mara's_Cross

Māras krusts ( Māras krusts ), tiek saukta arī krustu krustu ( krustu krusts jeb krustu krusta raksts ). Šo krustu pāri sastāv no četriem krustiem, un bieži tika izcirsts vērā upurēšanas akmeņi. Bija teikts, ir nozīmīga burvju pilnvaras seno latviešu laikiem. Tas tika izmantots no bronzas un dzelzs laikmeta uz vēsturisko laiku Latvijā.Mara's_Wave

Senie latvieši ticēja, ka godess Māra bija sniedzējs maizes un uguns, un, izmantojot šo ticību, Māras krusts ir arī kļuvusi par simbolu mājas pavarda.

Māras Wave (jeb Māras līkloču) ir ūdens, jo Māra ir arī dieviete upēs, ezeros un jūrās:

z2Picture1

 

Māras zīme parasti tiek attēlota kā vienādmalu trijstūris, kāsis, pusloks ar virsotni uz leju. Attēlojot šo zīmi horizontālā plaknē, tās malas raugās uz ZR un ZA, tie ir virzieni, kur Latvijā vasaras Saulgriežos Saule noriet un Jāņu rītā uzlec. Zīmei piemīt dziļi simboliska jēga un pretējs spēks Dieva trijstūrim, tādēļ, tos apvienojot, iegūst līdzsvaru un saskaņu. Abas šīs zīmes uzvelkot vienu pāri otrai, iegūst sešstūru lietuvēna krustu.

 **********************************************************

Мара представляет материальную часть мира, защитница женщины, дающая плодородие, а также владычица земного и подземного царств. Значимое место в латышской мифологии занимает богиня-мать. Человек после смерти переходит в царство матери Земли и это божество в свою очередь заведует множеством других матерей – Леса, Ветра, Моря, Молока, Коров, Белья и других матерей – удерживая в своем ведении так же подземное царство и опять объединяя в образе Мары.

orn52aЗнак Мары обычно изображается как равносторонний треугольник, крюк, полукруг, с вершиной вниз. Изображая сей знак в горизонтальной плоскости, его вершина смотрит на Северо-Запад и Северо-Восток, это те направления, где в Латвийское лето на Солнцестояние Солнце заходит и в Яново утро встает.
Для знака является присущим глубокий символический смысл и противоположная треугольнику Бога сила, поэтому объединяя их, получают равновесие и созвучие. Оба этих знака пропущенные один сквозь другой, создают шестиугольный крест, это знак против злой силы. Треугольник Мары может разветвляться и обогащаться.

dsc_2684-copy

Многие виды Мары отображены в знаках Мары – это наиболее заметно в – треугольнике Мары, воде Мары, земле Мары, кресте Мары или кресте крестов. Это знаки дают основательность, безопасность (защиту), связь с силами природы и земли.graf04b

Мара – это материальная часть мира, защитница женщины, дающая
плодородие. Она владычица земного и подземного царств.
В латышской мифологии Мара – это Богиня-Мать.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Человек после смерти переходит в царство матери Земли. Мара вбирает в себя другие образы матерей – Леса, Ветра, Моря, Молока, Коров, Белья и т.д.
Знак Мары – это равносторонний треугольник, с вершиной вниз. Это противоположная треугольнику Бога сила. Оба этих знака переплетаясь, образуют шестиугольный крест Аусеклис ( утренняя звезда) Это символ равновесия и созвучия.
Мара воплощение всего живого и поэтому образует целый ряд знаков Мары – воды Мары, земля Мары, крест Мары. Эти знаки дают основательность, защиту, связь с силами природы и земли.

Зигзаг Мары       Вода Мары

Символ жизни,  воды и моря. Знак символизирует саму Мару, которую иногда называют чёрной змеей.

12

06Говоря о зигзаге, нужно отметить, что как у латышам, так и у других народов это является символическим отображением воды. Может быть по этому было принято считать, что знак зигзага символизирует Мару как Мать Моря и Мать Воды. Так же принято считать, что простая горизонтальная линия символизирует Мару как Мать Земли и этот знак называется земля Мары.krustu-krusts

Зигзаг это один из из основных элементов геометрического письма, которые использованы уже в палеолите. В общем-то, удельный вес зигзага, как украшающего элемента вырос в поздней железной эпохе.

В художественных образцах народного творчества находятся много развесистых изображений зигзага Мары. Часто зигзаг показывается также как главный орнамент. Зигзаг довольно часто использован как основание для сочетания других орнаментов. Встречается также зигзаг с отколотыми верхушками, в том числе прекращенный зигзаг.

Зигзаг является символическим отображением воды, как у латышей,
так и других народов. Поэтому в Латышском фолклоре этот символ изображает Мару как Мать Моря и Мать Воды.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maras krustsПростая горизонтальная линия символизирует Мару как Мать Земли.maras-krusts-1-gredzens-ar-zimem-martins-tiltnieks-650x650
Зигзаг – это один из основных элементов геометрического письма, известный уже со времен Палеолита.
В изделиях народного творчества встречаются много разновидностей зигзага Мары.
Этот знак часто используется как основание для сочетания других орнаментов.
Встречается зигзаг с отколотыми верхушками или прекращенный зигзаг.

z3Picture1

Крест Мары

Древние латыши верили, что весь материальный мир находится в ведении Мары, в том числе хлеб, огонь и его сохранение. Может по этому крест крестов изображали на буханке хлеба и вечером вычерченный в пепле очага был назван крестом Мары. Перечеркивая коны креста, получаем знак, который заключает в себе как замкнутость, так совершенство, так и смерть. Знак непосредственно связан с огнем, домом, плодородием.

MarasKrustsВещь на которой изображают крест, символизирует жертву Маре, получая взамен ее благословение и надзор (скорее присматривание, приглядывание) . Иногда крест крестoв называют также крестом Лаймы.

4C_audrins

Крест крестов.

Крест крестов – знак живой материи, который тесно связан с достатком, огнём и домом. Этот знак образуется из четырех наклонных крестов, что символизирует динамическую природу материи и активное состояние жизни. В старину Крест крестов наносили на каравай перед тем, как отправить его в печь, и вечером, перед сном, изображали этот знак на пепле в очаге. Иногда Крест крестов называют так же Крестом счастья или Крестом Мары. Каждая вещь, на которую символически нанесен Крест крестов, является жертвой Маре или Лайдэне, взамен принося благословение и покровительство.

Крест Мары

Так же крест крестов – символ огня и его границы. Это символ счастья и любви. Защищает от злых духов.

Крест Марыimg_0822
Весь материальный мир находится в ведении Мары, в том числе и хлеб, и огонь, и быт. Крест Крестов называют Крестом Мары – это символ земного женского начала.
Знак непосредственно связан с огнем, домом, плодородием. Его изображали на буханке хлеба, вечером вычерченной в пепле очага.
Вещь на которой изображают крест, символизирует жертву Маре, получая взамен ее благословение и надзор (ангела-хранителя).Перечеркивая коны креста, получаем знак, который заключает в себе как замкнутость, так совершенство, как жизнь, так и смерть.maras krusts (1)

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s