Mārtiņa zīme.

MĀRTIŅA ZĪME, ARĪ MĀRTIŅGAILIS ♦ MĀRTIŅŠ SIGN, ALSO MĀRTIŅGAILIS ♦   MARTINSZEICHEN, AUCH MARTINSHAHN♦ ЗНАК МАРТИНЬША, ТАКЖЕ ПЕТУХ МАРТИНЬША

images (23)

latvia_small_flag

Uguns un gaismas. Rudens ražas, auglības, pārticības zīme.

united_kingdom_small_flagThe symbol of fire and light. Represents  harvest, fertility, and wealth.

germany_small_flagDas Symbol der Feuer und des Lichtes. Das Zeichen der Herbsternte, Fruchtbarkeit und des Wohlstandes.

russia_small_flagСимвол огня и света. Знак осеннего урожая, плодородия и благополучия.

Martina_zimeBLfBhnQCAAAkaQwCopy-of-martina_zime1

Mārtiņa zīme ir gaismas un uguns simbols. Gada tumšajā laikā, gaisma un siltums ļaudīm ir ļoti nepieciešama, Mārtiņa zīme atgādina

gailošu ugunskuru. Šī zīme, stilizēti, attēlo divus gaiļus – gaismas vēstnešus, un ir atvasinājums no tālāk pārveidotas Jumja zīmes; saritinot2014-06-15_image_4

Jumja zīmes galus, iegūstam Mārtiņa zīmi. Ziemā, dzīvības spēks glabājas saknēs, šī zīme stāsta par Viņsaules stiprumu un pazemes spēku, tie ir vārti, caur kuriem jāiziet, lai sāktos kas jauns.images (64)

image (6)

Mārtiņa zīme ir gaismas un uguns simbols. Gada tumšajā laikā, gaisma un siltums ļaudīm ir ļoti nepieciešama, Mārtiņa zīme atgādina gailošu ugunskuru.
Šī zīme, stilizēti, attēlo divus gaiļus – gaismas vēstnešus, un ir atvasinājums no tālāk pārveidotas Jumja zīmes; saritinot Jumja zīmes galus, iegūstam Mārtiņa zīmi. Ziemā, dzīvības spēks glabājas saknēs, šī zīme stāsta par Viņsaules stiprumu un pazemes spēku, tie ir vārti, caur kuriem jāiziet, lai sāktos kas jauns.


images (9)

Mārtiņa zīme ir ūdens ražas un auglības pārticības zīme. Simbolizē cikla noslēgumu. Saimniecības, ekonomikas un peļņas sadales zīme. Mārtiņa zīme ir gaismas un uguns simbols. Gada tumšajā laikā, gaisma un siltums ļaudīm ir ļoti nepieciešama. Mārtiņa zīme atgādina gailošu ugunskuru.images (4) Šī zīme, stilizēti, attēlo divus gaiļus – gaismas vēstnešus, un ir atvasinājums no tālāk pārveidotas Jumja zīmes. Saritinot Jumja zīmes galus, iegūstam Mārtiņa zīmi. Ziemā dzīvības spēks glabājas saknēs, šī zīme stāsta par Viņsaules stiprumu un pazemes spēku, tie ir vārti, caur kuriem jāiziet, lai sāktos kas jauns.

r140106141332Mārtiņa zīme
Kad rudenī raža novākta, mēs svinam Mārtiņdienu. Tad zemnieka ražas glabātuves ir vispil-nākās, un pateicībā par to senlaikos kāva gaili un ziedoja dievībai Mārtiņam, tā cerēdami uz labu ražu arī citugad. Tādēļ vienu no jumja zīmes kuplinājumiem sauc par Mārtiņa zīmi jeb Mārtiņa gaiļa zīmi. Tam ir sarežģītāki zaru savijumi nekā jumja zīmei, un šo rakstu visbiežāk lietoja gareno jostu, prievīšu un villaiņu apmaļu rotāšanai.

???????????????????????????????Jumis + Mārtiņa zīme

Zemes un tās auglības simbols, dzīvības sākums. Jumis – sena druvu auglības dievība latviešu mitoloģijā. Vārda „Jumis” izcelsme rodama senajā sanskrita valodā- tā nozīme ir dvīnis- auglības, pārpilnības, laimes un veiksmes simbols. Par Jumja mājvietu tiek uzskatīti gan divi kopā saauguši ziedi vai rieksti, gan tradicionāli – divas labības vārpas. MARTINGAILISJumim viss padodas dubulti. Jumi mēdza glabāt istabā goda vietā, virs pagraba durvīm un mājas durvīm, kā arī jaunu meitu pūra dibenā. Šodien zīmes izmanto arī iekarot makšķerauklā logos, eglītēs, mašīnās un daudz kur citur.

lejupielāde (14)
MĀRTIŅI.

Ūsiņš nāk, Ūsiņš nāk, Mārtiņš nāk vēl labāk:
Ūsiņš nāk zaļu lauku, Mārtiņš rudzu apcirknīti.  

R Auniņš, 3

Mārtiņam gaili kāvu, sarkanām kājiņām,
Lai guntiņas nevajaga kumeliņu barojot.   30218.

images (2)

Skrien, bitīte, istabā Mārtenīša vakarā;

Ja tu pate neieskrien, ienes savu saldumiņu.    30398.

Mārtiņš tāpat kā Ūsiņš dainās saukts par labo vīru

.Mārtiņš bija labs vīriņš aiz visiem vīriņiem:
Ne ruden, pavasar, pašā maizes laiciņā.   30223.

images (66)

Mārtiņa, tāpat kā Ūsiņa būtības pamatā ir Saules ritēšana un tās stāvoklis pie debesīm. Latviešiem Ūsiņš ir rīta ausmas teiksmu tēls, personificēts kā dievība – Ūsiņš, kam pretstatā Mārtiņš ir Saules dilšanas teiksmu tēls, kas pieminams kā personifikācija – Mārtiņš.

138260443111_gailisMĀRTIŅGAILIS

Mārtiņgailis ir zirgu dievības – Ūsiņa – simboliskais upuris rudeņos.

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena

Senajā latviešu gadskārtā Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Ar Mārtiņiem sākās budēļos iešana, kas turpinājās visu ziemu līdz pat Meteņiem. 207Budēļos ejot, cilvēki ar pārģērbšanos attēlo dažādus zīmīgus cilvēkus, dzīvniekus, meža zvērus vai lietas.
Budēļu vidū parasti redzama garā sieva, mazais vīriņš, kaza, dzērve, vilks, lācis, dzirnas, labības statiņš u.c. Budēļi sāk savas gaitas Mārtiņos, iedami no sētas uz sētu, svētību nesdami, un tāpēc visur gaidīti. Katrā sētā viņi ierodas ar jautriem priekšnesumiem, dejām, rotaļām un dziesmām, par ko saņem no saimnieces cienastu.

images (46)

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, kad beidzās pieguļas un ganu laiks. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un tiek svinētanovembra vidū. Mārtiņos beidzās Veļu laiks un sākās Ledus laiks, kad staignāji kļuva izbraucami un varēja gaidīt zirgos sēdošu bruņotu vīru sirojumus.

gailis

10. NOVEMBRIS – MĀRTIŅDIENA

Mārtiņi

Mārtiņdiena, ko ik gadu atzīmē 10. novembrī, un kas tiek svinēta vienlaikus ar Apkūlībām, iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Tā bija pēdējā diena, kad lopus laida pieguļā, tāpat ap šo laiku beidzas veļu laiks, ko nomaina jautrā budēļos iešana.

Tiek uzskatīts, ka Mārtiņš stājies senākā Miesmieša vietā, kurš bijis rudens vīrs – viņam par godu kāvuši cūkas un žāvējuši gaļu. Mārtiņdienas svinības Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejāMārtiņš bieži vien ir minēts kopā ar Ūsiņu – ko Ūsiņš pavasarī iesēj, to Mārtiņš rudenī nopļauj. Turklāt abi ir zirgu un bišu sargātāji. Atbilstoši latviešu tautas ticējumiem Mārtiņš reizi gadā atjāj ar zirgu apskatīt sētas un laukus, viņu savukārt pavada Mārtiņbērni, kas aplūkotajām vietām nes auglību, bet lopiem svētību.martindiena-g

Ja citos svētkos kāva gaili, tad Mārtiņdienā mājas saimnieks to nesa uz zirgu stalli, tur nokāva, bet asinis ietecināja zirgu silē, lai zirgi būtu veseli un stipri. Līdzīgi arī citiem mājlopiem upurējuši vistas. Nokautos putnus cepuši, ēduši un uzreiz gājuši gulēt, lai nākošajā rītā pieceltos jau pirms saullēkta.images (6) Līdz Mārtiņdienai jānokauj arī citi tam paredzētie lopi un jādzer cūku bēres. Vadoties pēc tradīcijām uz ēku durvīm zīmējuši lietuvēnu krustus, savukārt jaunas meitas zīlējušas nākotni.

images (24)

Ko ēd: Šajā dienā uz galda klāj baltu galdautu, tā simboliski norādot uz ziemas tuvošanos. Galds jārotā ar baltām svecēm un mārtiņrozēm.

347116_orig

Mārtiņdienas galds bija bagātīgs, galvenokārt ar cepešiem, pīrāgiem, baltmaizi, kaņepēm, mizā ceptiem kartupeļiem, putraimdesām, biezpienu, medus plāceņiem, kā arī desām, lai cūkas labi barojas, bumbām jeb pītēm no pupām, kartupeļiem un kaņepēm, sagrūžot visu piestā. Obligāto ēdienu vidū neizpalika arī zoss, lai mieži labi augtu.

Mārtiņdiena latviešu tautas tradīcijās

images (67)

Ticējumi:

Ja zosis Mārtiņos pa dubļiem staigā, tad Lieldienās pa ledu.

Ja Mārtiņa diena miglaina, ziema būs silta.

Mārtiņos kaujama zoss, tad mieži labi padodas.

Ja Mārtiņa dienā sniegs uz jumtiem, būs gara ziema.

Ja Mārtiņa dienā sarima kokos, būs daudz dārza augļu.

Svētki tautasdziesmās:

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņi. Ziemas sākums. Uz šo brīdi bija jānobeidz visi lauku darbi un labības kulšana. Mārtiņam kauj gaili vai vistu, zoss ir ienācēja no ģermāņiem. Šiem svētkiem, kā arī Miķeļiem, ir vairāk sadzīviska nozīme, bez mitoloģiskā seguma, ļaudis priecājas par veiksmīgi aizvadītu gadu.

No Mārtiņiem sākas ķekatās vai budēļos iešanas laiks, kas turpinās līdz pat Meteņiem, bet kulmināciju sasniedz uz Ziemassvētkiem.

*********************************************************************************

Runa de MartinsMārtiņa zīme       España Letonia

lejupielāde (13)La runa de Martins simboliza luz y fuego. Es el símbolo de la cosecha de otoño y la fertilidad.

Cuando recolectamos la cosecha en otoño celebramos el día de Martins. En ese momento los graneros están llenos y en agradecimiento al dios Martins, la gente mataba un gallo y lo sacrificaban en su honor, deseando una buena cosecha también para otros años. Esta runa muestra dos gallos estilizados – mensajeros de luz, en una versión  desarrollada de la runa ´Yumis´ (Jumis).

En invierno, la fuerza de la vida se guarda en las raíces.  Esta runa cuenta de lo fuerte que es el mundo más allá y del mundo subterráneo.  Es una puerta que tienes que atravesar para empezar algo nuevo.

************************************************************************************

images (5)ЗНАК МАРТИНЯ – символ света и огня. В темное время года дает свет и тепло. Это символ осеннего урожая и плодородия. Зимой жизненная сила кроется в корнях, этот знак повествует о силе потустороннего мира и подземной силе, это врата, через которые необходимо пройти, чтобы началось что-то новое.

Знак Мартыня.
Знак Мартыня – это символ света и огня. В самое темное время года, когда людям необходимы свет и тепло, знак Мартиня напоминает всполохи костра. Этот знак стилизованно изображает двух петухов – вестников света, превращаясь производно из знака Юмиса; изгибая окончания Юмиса, получается знак Мартыня. Зимой сила жизни сосредоточена в корнях, этот знак рассказывает о силе иного мира, это врата, через которые следует пройти, чтобы началось что-то новое.

День мартиня

Как и другие праздники, этот день также появился в соответствии с календарем сельских работ, который издавна управлял всеми делами традиционного латыша и празднуется ежегодно 10 ноября.

Мартыни – это середина между днем летнего и зимнего солнцестояния и ознаменует собой время окончания выгула домашней скотины на открытых пастбищах. С этого дня скот до весны будет жить в своих хлевах, а пастух – до весны отдыхать.

Также это день, когда заканчивается срок прбывания духов среди живых. Духи, которые вышли на Землю на Mikedienas теперь снова возвращаются в свое призрачное убежище.

Считается, что в этот день уже замерзают болота. Для древних латышей это было очень важным, потому что означало, что всадник на лошади теперь может проехать беспрепятственно и таких лихих наездников надо опасаться.

 Поверья Мартыня.

По поводу женитьбы.

Девушки на Мартыня, ложась спать, должны бросить свою одежду почсреди комнаты. Та, которая во сне ее поднимет, на следующий год выйдет замуж. file41563009_38ddae16

 Ритуалы Мартиня.

Как уберечь лошадей. Ритуал с петухом.

Особый ритуал существует для того, чтобы лошади пережили зиму без потерь.

Хозяин, взяв петуха, должен пойти в стойло к лошадям и вместе с петухом обойти против часовой стрелки каждую лошадь. Когда петух «обошел» всех лошадей, его забивают, отрубив голову, прямо в конюшне так, чтобы его кровь попала на специально для этой цели приготовленный овес. Этот овес раскладывают в кормушки к коням, Овес, пропитанный кровью по поверью должен дать лошадям здоровья на всю зиму. Mārtiņdienas svinības Brīvdabas muzejā

Но и это еще не все. Кровью из отрубленной головы надо вымазать притолоку и косяк двери стойла, а на самой двери нарисовать крест.

И, конечно, есть на Mārtiņdienas традиционные кушанья. В дайнах говорится, что на столе должен быть гусь, а также петух или курица, свинина, хлеб, пироги, мед и пиво.

День Мартиньша или День Мартиня

(Martindiena) – популярный, латышский крестьянский праздник, отмечаемый в первой половине ноября и знаменующий середину между осенним равноденствием – Днем Микелиса

День Мартиньша и зимнем солнцестоянием – Рождеством.

На селе до Дня Мартиньша должны быть завершены все осенние работы, что-бы земля могла отдыхать до весны. В этот день проводятся народные гулянья с ряжеными и разными веселыми забавами, выступление фольклорных коллективов, ярмарки и ремесленные мастерские. Одно из мест, где каждый год проводятся мероприятия – это Латвийский этнографический музей под открытым небом.

Этнографический музей

День Мартиня так-же празднуется во многих странах Европы, а история происхождения праздника связана с французским священником по имени Мартиньш. Священник был настолько скромным, что отказывался от должности епископа и даже спрятался в своем дворе от людей хотевших возвести его в этот сан, но его выдали гуси. По другой версии, во время проповеди которую епископ проводил в открытом поле, ему помешали гуси – как только он начинал говорить они кричали и шипели. Именно по этому в этот день принято подавать к столу жаренного гуся или птицу.Петух Мартыня3921__521b67df6d4a6.jpg
Петух — древнейший символ рассвета, пробуждения и бдительности. Его издавна водружали на башни, чтобы он смотрел во все стороны и предупреждал об опасности.
В начале ноября в деревнях праздновался День Мартыня. В это время заканчивались все работы в поле и подготовка к зиме. Крестьяне приносили в жертву Черного петуха, чтобы отблагодарить богов за обилие и урожайный год.

martina_zime_sm
Для Древних Латышей как и для Славян, петух был духом хозяина дома, поэтому при заселение в новое жилье, его запускали и оставляли переночевать: если он встречал рассвет пением, то можно было вселяться.
Петух являет собой мужское начало Вселенной почти во всех Мировых культурах и верованиях. Этим символом часто украшали свадебные наряды для мужчины – варежки, пояса и рубахи.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s