Mēness zīme

MĒNESS KRUSTS    ♦   THE MOON CROSS ♦

MONOKREUZ     ♦    ЛУННЫЙ КРЕСТ

meness zime 1

 

latvia_small_flag

Palīgs nakts gaitās un darbos. Augošs mēness piesaista auglības spēkus. Mēness krusts ir karavīru sargātājs.

united_kingdom_small_flag

Helps in night campaigns and deeds. Growing moon helps forces of fertility. The Moon Cross is a protector of soldiers.

germany_small_flagHilft in der Nachtarbeit und Nachtsachen.  Im zunehmenden Mond  fesselt Krāfte der Fruchtbarkeit. Mondkreuz schūtzt.

russia_small_flagПомошник в ночных походах и делах. Нарастающая луна помогает силам плодородия. лунный крест охраняет войнов.

Bārenīt pūru šuva,

 Mēnesī raudzīdama,

Kādi raksti mēnesī,
 Tādi raksti pūriņā.
meness

 

Mēness

Mēness simbolam ir visciešākā saite ar zemkopības kultu. Zemnieks zināja, ka Mēness ietekmē un veicina augšanu. Mēness ir uzskatīts arī par karavīru sargātāju.

scan0024a

Mēness ir viens no solārās simbolikas centrālajiem elementiem gandrīz visās senajās civilizācijās. Latvijā mēness zīme ir pazīstama jau kopš neolīta laikmeta. Mēness zīme visbiežāk lietota kopā ar Saules un zvaigznes zīmēm.

1345824_58751170

 

Mēness darbs ir rūpēties par zvaigznēm kā tēvam par bērniem. Tik mīļš kā Saulīte, māmiņa Mēness nav, taču tāpat turēts lielā cieņā. Mūsu senči izmantojuši Mēness kalendāru savu ikdienas darbu plānošanā. Mēness simbolam ir visciešākā saite ar zemkopības kultu.

150_color_244 Zemnieks zināja, ka Mēness ietekmē un veicina augšanu, tāpēc pielūdza Mēnesi. Augošs un dilstošs Mēness ir dzīvības un iznīcības zīmes. Mēness ir arī uzskatīts par karavīru sargātāju un ar Mēness zīmēm vairāk ir rotāti vīriešu, it īpaši karavīru apģērbi un rotaslietas.

orn34

Visvienkāršākā Mēness zīme ir pusloks, kurš tehnisku iemeslu dēļ bieži tiek parādīts kā vienādmalu 90° leņķis – skujiņas daļa. Mēness zīme var būt ar nolocītiem galiem vai ielauztu vidu. Bieži ir sastopami arī kuplāki Mēness zīmes atvasinājumi, no kuriem populārākā ir zīme, kas ir veidota no divām 90° leņķī savienotām zīmēm. 65623378_keqy5x04rk2nu3tcPa pāriem savienotas zīmes parasti norāda uz simbolisko saistību ar auglības kultu.

Senās rakstu veidošanas tradīcijas liecina, ka simboli, kas saistīti ar debesu sfēru, bijuši goda tērpu rotājumi un rakstu hierarhijā ir ieņēmuši augstāku pakāpi. Par vienu no Mēness zīmes sarežģītākajiem atvasinājumiem uzskata arī Ūsiņa – pavasara auglības dieva simbolu. Latviešu ornamentu vidū sastopams arī t.s. Mēness krusts – ap apli vai četrstūri simetriski izvietotas četras Mēness zīmes. Šai zīmē varētu būt attēlotas četras Mēness fāzes. Mēness krustam piemīt sargātāja spēks.

orn34

Kā mitoloģisks personāžs blakus Saulei bieži minēts Mēness. Saulei pieder diena, Mēnesim – nakts. Latviešu zemnieks savus darāmos darbus cieši saistīja ar mēness fāžu ritu (jaunā mēnesī veica darbus, kas saistīti ar augšanu, dilstošā mēnesī tādus, kas veicina iznīkšanu), tādēļ Mēness kā zīme arī izmantots priekšmetu un apģērbu rotājumos.

orn33a

Mēness ir bāleliņa – karavīra palīgs. Kā Saules zīmes bieži ierakstītas meitu apģērbos un pūra darināmajos rīkos, tā Mēness zīme bieži rotā puišu un vīru piederumus. Mēness darbs arī rūpēties par zvaigznēm kā tēvam par bērniem.

Vienkāršākā Mēness zīme ir pusapļa vai 900 leņķī lauzta līnija. Ievērojot ornamenta uzbūves sakarības, Mēness zīme kompozicionāli tikusi iekļauta kā četrstūra forma.

orn35

Savdabīgs raksts ar sargātāju spēku ir Mēness krusts, kuru veido izcelts centrs ar četrām Mēness zīmēm apkārt.

Mēness ir viens no solārās simbolikas centrālajiem elementiem gandrīz visās senajās civilizācijās. Latvijā mēness zīme ir pazīstama kopš vēlā neolīta. Mēness zīme visbiežāk lietota kopā ar Saules un zvaigznes zīmēm. Mēness darbs ir rūpēties par zvaigznēm kā tēvam par bērniem. Tik mīļš kā Saulīte, māmiņa Mēness nav, taču tāpat turēts lielā cieņā.

MENESS-ZIME1zim_8_mness

MENESS-ZIME2

Mūsu senči ir izmantojuši Mēness kalendāru savu ikdienas darbu plānošanā. Mēness simbolam ir visciešākā saite ar zemkopības kultu. Zemnieks zināja, ka Mēness ietekmē un veicina augšanu, tāpēc pielūdza Mēnesi. Mēness ir uzskatīts arī par karavīru sargātāju un ar Mēness zīmēm vairāk ir rotāti vīriešu, it īpaši, karavīru apģērbi un rotaslietas.

52948723

Visvienkāršākā Mēness zīme ir pusloks, kurš tehnisku iemeslu dēļ bieži tiek parādīts kā vienādmalu 90o leņķis – skujiņas daļa. Mēness zīme var būt ar nolocītiem galiem vai ielauztu vidu. Bieži ir sastopami arī kuplāki Mēness zīmes atvasinājumi, no kuriem populārākā ir zīme, kas veidota no divām 90o leņķī savienotām zīmēm. Pa pāriem savienotas zīmes parasti norāda uz simbolisko saistību ar auglības kultu.MecacSolnce3

Tiesa gan, rakstos meitas, Mēness zīmes ir maz lietojušas, jo rokdarbos pārsvarā valda Saule kā gaismas devēja. Senās rakstu veidošanas tradīcijas liecina, ka simboli, kas saistīti ar debess sfēru, bijuši goda tērpu rotājumi un rakstu hierarhijā ir ieņēmuši augstāku pakāpi. Par vienu no Mēness zīmes sarežģītākiem atvasinājumiem uzskata arī Ūsiņa – pavasara auglības dieva simbolu.mediapreview (5)

Latviešu ornamentu vidū sastopams arī t.s. Mēness krusts – ap apli vai četrstūri simetriski izvietotas četras Mēness zīmes. Šajā zīmē varētu būt attēlotas četras Mēness fāzes. Mēness krustam piemīt sargātāja spēks.

Zīme kas vajadzīga katrā Latviešu mājā, lai nestu svētību un labklājību. Izgatavota no dabīgā koka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

SIGN OF THE MOON    The Moon

Mēness was a god of war. He, himself, participated in battle. As evident from folk songs, he wielded a sword of diamonds and wore clothes woven of stars. Stars, in this sense, represent Meness‘ war-like powers.

Mēness‘ power in battle became a symbol for warriors, who wore his symbols (Moon signs) for protection. The Moon Sign has been found on men’s bracelets dating back to the Iron Age. Sword embellishments also boasted Moon Signs, as did pendants and pins.

moon2_64l7g30y

 

 

The Sign of Moon – Moon is the symbol of warriors. This sign is most often found on swords, bracelets and other objects carried by warriors. Moon shapes are also used in forming pendants for fibulae. (Latvian)s-81

Moon is one of the central astrological star symbols and is present in all ancient civilizations. In Latvia this sign in known from Late Stone Age century. Moon sign is used with Sun or other star symbols. The background story of Moon is to take care of other stars kind of taking the role of father. So sweet as mother Sun Moon is not, but still it has high respect. Our forefathers used Moon calendar to plan their week. Symbol of Moon is close related to agriculture cult. Peasants knew, that Moon affects food growth, that’s why they worshipped Moon. Growing or decrescent Moon is also sign of growth and disasters. Moon is also supposed to be protector of soldiers and with this symbol was present in the clothes of men who had to fight in battle.

scan0019a
The simplest visualization of Moon is half circle; many more difficult forms are possible.
The traditions of symbol drawings testify, that symbols which are related to skies and around them, were presented in celebration clothes and were the highest valued symbols. Sign of Ūsiņš (God of spring and productivity) is also thought to be one of the versions of Moon symbols. In Latvian ornamental order is also available so called cross of Moon – around the circle placed four Moon symbols so that they would make cross. It is supposed that this cross symbolizes the four stages of Moon. This cross is thought as protective sign.

285311

Знак Месяца.

У этого знака самая тесная связь с культом земледелия. Крестьяне знали, что Месяц способствует росту, и поклонялись ему. Растущий и стареющий Месяц – знаки жизни и тлена. Месяц также считался охранителем воинов, знаком Месяца чаще украшались мужчины, особенно это касалось воинского облачения.84809822_4524271_b8450708fd66

Месяц является одним из центральных элементов солярной символики почти во всех древних цивилизациях. В Латвии символ Месяца известен уже с эпохи неолита. Знак Месяца чаще всего используется вместе со знакомы Солнца и Звезд. Работа (обязанность) Месяца заботится о звездах, как отцу о детях. Столь милым как матерь-Солнышко, Месяц не является, но так же держится в большом уважении. Наши предки использовали Месяц календарь в планировании своих обыденных работ. У знака Месяца – самая тесная связь с культом земледелия. Крестьяне знали, что Месяц во влиянии и способствует росту, поэтому поклонились Месяцу. Растущий и и стареющий Месяц – знаки жизни и тленности. Месяц также считался охранителем воинов и знаком Месяца чаще украшали мужчин, особенно одежды воинов и игрушки.

1571_orСамым простым символом Месяца является полукруг, который из-за технических причин часто показанный как равносторонний 90 градусный угол – часть хвои.

lejupielādeЗнак Месяца может быть с отогнутыми концами или проломленной серединой. Часто встречаются также более пышнее изображения Месяца , из которых самый популярный знак, тот что сформирован из двух 90 градусных углов. По парам соединенные знаки обычно указывают на символическую связь с культом плодородие.

Старинные традиции формирования знаков свидетельствуют, что символы, которые связаны с сферой неба, являлись украшением почетных одежд и в иерархии знаков им отведена высшая ступень.

Одним из самых сложных производных знака Месяца является также Усиня – символ весеннего бога плодородия.33464047

В среде латышских орнаментов встречается также Месяц-крест – вокруг круга или четырехугольника симметрично размещены четыре символа Месяца. В этом знаке могут быть отображены четыре фазы Месяца. Месяцу-кресту приписывают защитную силу.

 

meness1d

Месяц является одним из центральных элементов солярной символики почти во всех древних цивилизациях. В Латвии символ Месяца известен уже с эпохи неолита. Знак Месяца чаще всего используется вместе со знакомы Солнца и Звезд. Работа (обязанность) Месяца заботится о звездах, как отцу о детях.

944db1c48547654e6f9e581395ddd0cc

Столь милым как матерь-Солнышко, Месяц не является, но так же держится в большом уважении. Наши предки использовали Месяц календарь в планировании своих обыденных работ. У знака Месяца – самая тесная связь с культом земледелия.

tallamy_starcatch-400x320

Крестьяне знали, что Месяц во влиянии и способствует росту, поэтому поклонились Месяцу.

Растущий и и стареющий Месяц – знаки жизни и тленности. Месяц также считался охранителем воинов и знаком Месяца чаще украшали мужчин, особенно одежды воинов и игрушки.

Самым простым символом Месяца является полукруг, который из-за технических причин часто показанный как равносторонний 90 градусный угол – часть хвои.

Знак Месяца может быть с отогнутыми концами или проломленной серединой. Часто встречаются также более пышнее изображения Месяца , из которых самый популярный знак, тот что сформирован из двух 90 градусных углов. По парам соединенные знаки обычно указывают на символическую связь с культом плодородие.

moon-banana-18681

Старинные традиции формирования знаков свидетельствуют, что символы, которые связаны с сферой неба, являлись украшением почетных одежд и в иерархии знаков им отведена высшая ступень.

Одним из самых сложных производных знака Месяца является также Усиня – символ весеннего бога плодородия.

В среде латышских орнаментов встречается также Месяц-крест – вокруг круга или четырехугольника симметрично размещены четыре символа Месяца. В этом знаке могут быть отображены четыре фазы Месяца. Месяцу-кресту приписывают защитную силу.

mc102

Все это неправда, но в старину рассказывали следующее.
Жил молодой человек неописуемой красоты. Он был искусным кузнецом. От искр его кузни, казалось, молнии сверкали.
В это же время жила одна девушка. Она безвыходно сидела в высокой башне без окон и дверей. От ее красоты исходило сияние, которое было видно издали.
— Я женюсь на ней,— решил молодой человек и по
слал сватов.
16363Девушка была его сестрой; он не знал об этом, а девушка знала.
— От огня и золы его кузни исчезнет мое лучезарное
сияние — я не пойду за него замуж,— придумала причи
ну девушка, чтобы отказать юноше,
Она не смела признаться в том, что она его сестра.
Отказ девушки очень огорчил молодого человека. Темной ночью он взял золотую головешку, которая неделю калилась в его кузне, и отправился к девушке.
Увидев его, девушка бросилась бежать, он — за ней, Долго-долго бежал он за ней, до тех пор пока оба не погибли.
Искры от золотой головешки превратились в звезды. От девушки осталось лучезарное сияние, от молодого человека — головешка. Они превратились в солнце и луну. До сего времени солнце не может догнать луну.

selena-369x500

Обязанность Месяца заботится о звездах, как отцу о детях.
Был у древних латышей и лунный календарь. Это был обыденный календарь, в отличие от праздничного солнечного. По лунному календарю древние латыши выполняли обыденные и сельскохозяйственные работы.
b573fd573f29Растущий и и стареющий Месяц – знаки жизни и тленности. Месяц также считался охранителем воинов. Знаком Месяца чаще украшали мужчин, особенно одежды воинов.
Изображением месяца украшали игрушки.

Среди латышских орнаментов встречается также Месяц-крест – вокруг круга или четырехугольника симметрично размещены четыре символа Месяца. В этом знаке отображены четыре фазы Месяца. Месяцу-кресту приписывают защитную силу.

Знак Месяца чаще всего используется вместе со знакомы Солнца и Звезд.

semiea7

Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.

Различия в дохристианских воззрениях латышей и восточных славян

ЛУНА — постоянно используемый вместе со звездами религиозный символ, означающий власть ночных сил

Луна (символ)

ЛУНА символизирует изобилие, циклическое обновление, возрождение, бессмертие, оккультную силу, изменчивость, интуицию и эмоции. Древние измеряли по циклам Луны время; определяли сроки наступления приливов и отливов; предсказывали, каким будет будущий урожай. Появление и исчезновение лунного диска и впечатляющие изменения его формы привели к тому, что Луна стала выразительным космическим образом земных циклов в животном и растительном мирах (рождения, роста, старения, смерти и возрождения).

mediapreviewРаспространенность и мощь лунных культов и лунного символизма частично объясняется важностью света Луны для ночной охоты, а также тем, что она была первой мерой времени (на основе лунных фаз созданы первые известные нам календари). Луна, как полагали, управляет не только приливами и отливами, но и человеческой судьбой, а также ливнями, снегопадами, наводнениями и циклическими ритмами мира животных и растений, а также жизнью женщины (через менструальный цикл).
Трехдневное отсутствие Луны на небе (дни Гекаты — Черной Луны), а затем новое ее появление сделали Луну символом перехода от жизни к смерти и от смерти вновь к жизни. В некоторых традициях Луна указывает дорогу в загробный мир или сама является местом посмертного жительства праведных душ.s_663458 Хотя обычно символизм Луны носит позитивный характер, в некоторых культурах ее представляют в виде дурного глаза, наблюдающего за происходящим, что вызвано ассоциациями со смертью и зловещей ночной темнотой. Как древнеегипетский бог мудрости, счета и письма Тот, так и древнегреческая богиня Геката сочетают лунный и оккультный символизм. Астрологи подчеркивают пассивные стороны Луны, чей диск просто отражает солнечный свет, поэтому они связывают Луну с рассудочным и умозрительным знанием, а не с откровением (хотя даосизм сравнивает Луну с оком духовного знания в темноте невежества). Психологи связывают Луну с субъективизмом, интуицией и эмоциями, а также с изменениями настроения, что совпадает с основным символизмом ночного светила. Графически Луна чаще всего изображается в виде растущего полумесяца — рогами (концами) влево.
284581
В астрономических календарях фазы Луны изображаются следующим образом: если вы, глядя на серп Луны в небе, хотите понять, растущая она сейчас или убывающая, приставьте мысленно к рогам Луны палочку (прямую линию): если получается буква «р», то Луна растущая (слово начинается на эту букву), а если нет — значит, убывающая.
1.Луна как женское начало

2.Луна как мужское начало

3.Символика фаз Луны
4.Символика Луны в мифах и ритуалах
0248706750Луна как женское начало
Там, где Луна несла женские черты, ее образ мог быть самым различным — от великих богинь, охраняющих материнство, до жестоких, холодных защитниц девственности (как, например, древнегреческая богиня Луны и охоты Артемида). Целомудрие, непостоянство, изменчивость, «ледяное» безразличие — все эти качества символизировала Луна. Наиболее известная античная богиня Луны, римская Диана, первоначально была второстепенной италийской богиней лесов, затем ее отождествили с Артемидой, которая сама «заимствовала» некоторые характерные элементы греческого лунного культа Селены (Белой Луны, возлюбленной Эндимиона) и Гекаты (Черной Луны), представляющей Луну в траурных ритуалах. Изображение полумесяца в прическах древнегреческих и римских богинь означало одновременно и чистоту, и рождение. В христианской иконографии Деву Марию иногда изображают с полумесяцем — эмблемой ее девственности.
Знак зодиака - весы-1Луна как мужское начало
Хотя Луна считается прежде всего символом женского начала, иногда ее олицетворяли боги-мужчины, особенно у кочевых и охотничьих народов. Великий шумеро-семитский бог Луны Син, которого изображали в виде полумесяца с остриями, направленными вверх, считался повелителем календаря и человеческой судьбы. Луна имела мужской облик в Японии, Океании, в германо-скандинавской культуре, а также у некоторых африканских и североамериканских племен.
Символика фаз Луны
i_035
Полная Луна делит символику с кругом как знак цельности и совершенства. Полная Луна также символ красоты и спокойствия у буддистов, а в Китае — большой семьи. «Луна урожая» — полная Луна во время осеннего равноденствия — является символом изобилия и повсеместно связывается с любовью и браком. Обязательным атрибутом китайского лунного фестиваля, проводящегося в это время, наряду с плодами и выпечкой, являются круглые фонари, которые отождествляют с Луной и также несут в себе символизм плодородия. Поверье, что полная Луна способна усилить безумие или даже стать его причиной, имеет римское происхождение (отсюда термин «лунатик»). Слабоумных от рождения часто называют «дитя Луны» не только по этой причине, но еще и потому, что Луна, повелительница снов, также связана с фантазиями и курьезами.
uroborusРастущая Луна, то есть полумесяц рогами влево, — добрый знак для начала сева зерновых культур. Тонкий серп новой Луны символизирует непорочное зачатие, как, например, в христианских изображениях Девы Марии с молодой Луной у ее ног (Откровение, 12:1).
Убывающая Луна (турецкий полумесяц) — рогами вправо — соединенный со звездой — знаком богини Иштар (в римской мифологии Венеры), позже стал символом не только Турции, но и ислама вообще, означая как господство и могущество Аллаха, так и развитие и процветание. Со времени крестовых походов полумесяц — эмблема, противопоставляемая кресту, и даже вместо красного креста в исламских странах используется красный полумесяц. В настоящее время полумесяц с одной или несколькими звездами помещен на государственных флагах Турции, Ливии, Малайзии и Туниса.
sym-076В качестве эмблемы полумесяц использовали задолго до появления ислама. Еще в 341 году до н. э. в Византии чеканились монеты с изображением полумесяца и звезды в честь богини Луны Гекаты, покровительницы этого государства, которая, согласно легенде, вмешалась в земные дела и защитила город Византию от македонской осады — атака была прекращена после неожиданного появления в небе полумесяца.
Полумесяц, концы которого смотрят вверх, сочетает в себе символизм Луны и быка или коровы, которые являются, как правило, знаками плодородия. Изображение полумесяца в виде чаши с эликсиром бессмертия было распространено в Индии и у кельтов, а также у мусульман. В Западной Азии полумесяц — древний символ космических сил. Полумесяц также считался кораблем великого вавилонского бога Луны Сина, на котором он плавал по безбрежным просторам космоса. Символизм полумесяца содержит в себе не только идею постоянного возрождения, связанную с лунными фазами, он также напоминает два составленных вместе рога — прямой символ удвоения (при этом следует помнить, что рог — эмблема изобилия). В Древнем Египте знак полумесяца и круг символизировали божественное единство.
lunaСимволика Луны в мифах и ритуалах
Изменения формы Луны на протяжении лунного цикла объясняют многое в ее символизме, нашедшем отражение в мифах и ритуалах в честь поверженных и вновь родившихся богов, как, например, древнеегипетского Озириса. Смена лунных фаз — символ исчезновения, промежуточности, последовательности, эмблема вечной молодости в традициях народов Океании и, почти повсеместно, — символ бессмертия. Отсюда и ассоциации с деревьями на некоторых исламских надгробиях, где Луна изображается над Древом Жизни. Восточные народы связывают с Луной зайца или кролика, популярные символы плодородия, другие — медведя в спячке, земноводных, таких как лягушка и жаба, улитку с появляющимися и исчезающими усиками (концы полумесяца); а также ночных животных — кошку и лису. В восточной иконографии лунный заяц смешивает эликсир бессмертия под Древом Жизни (в некоторых изображениях Луна — кубок, в который налит этот эликсир). Заяц или кролик, а также жаба наиболее часто видятся в узоре пятен на лунном диске, но иногда это старик с вязанкой хвороста, водонос или, согласно африканским поверьям, куски грязи, которыми ревнивое Солнце забросало соперницу-Луну. Чаще в мифах Солнце и Луна составляют неразрывное единство — как муж и жена, брат и сестра, холод и жар, огонь и вода, мужчина и женщина.
Луна. Из итальянского манускрипта. XV в.

Луна. Из итальянского манускрипта. XV в.

Изображение Луны произошло от египетского иероглифа. Солнце и луна — симметрично по одному светилу с каждой стороны креста (солнце по правую руку Христа, луна — по левую) — являются постоянными элементами средневекового Распятия, хотя после XV в. встречаются редко. Их происхождение очень древнее: обычно солнце и луна сопровождали образы языческих солнечных богов Персии и Греции, что и перешло в раннее христианское искусство через праздник Рождества, перенявший существовавший тогда языческий обряд отмечать новое рождение солнца. В Откровении Иоанна Богослова луна изображена у подножия Девы Марии, а в Деяниях апостолов солнце и луна выступают в качестве основ нашего мироздания. Солнце и луна символизировали образное соотношение двух Заветов — Ветхий Завет (луна) может быть понят, только если он освещен сиянием Нового Завета (солнце).
3images
Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s