Pērkona zīme.

PĒRKONA KRUSTS, ARĪ UGUNSKRUSTS ♦  THE CROSS OF THUNDER, ALSO THE CROSS OF FIRE♦

DONNERKREUZ, AUCH FEUERKREUZ♦ КРЕСТ ГРОМА, ТАКЖЕ ОГНЕННЫЙ КРЕСТ♦perkons

latvia_small_flag

Dzīvības, spēka un laimes zīme. Nes svētību, enerģiju un labklājibu.

united_kingdom_small_flag

The sign of life, power and happiness. Brings blessing, energy, and well-being.

germany_small_flagDas Zeichen des Lebens, der Kraft und des Glūcks. Es bringt den Segen, Wohlstand und Energie.

russia_small_flagЗнак  жизни, силы и счастья. Несёт благословение, энергию и благосостояние.

 Pērkons veda vedekliņu,
No Vāczemes šai zemē,
 Saule veda velšu pūru,
 Visus mežus pušķodama:
 Ošiņam brūni svārki,
 Bērzam balta vilnainīte,
 Sīkajam kārkliņam,
 Zaļa vara pakariņi.
ugunskrusts

Pērkons – debesu kalējs, kura kalves ogles kā sudrabs sabirst paklātajā villainē. Pērkons brauc citu mitoloģisko debesu dievību godos (precībās, kāzās). Pērkons – ļauno spēku (Velna, jodu) vajātājs; tas ir viņa uzdevums, un tālab viņš tik bargs, ne jau sava prieka pēc ļauj vaļu dusmām.

2012_1022cs00292012_1022cs0030

Tikai cilvēkiem jāuzmanās negaisa laikā trāpīties Pērkona ceļā, lai ļaunajiem gariem raidītie zibeņi ļaudis netrāpītu. Tāpat kā citas latviešu dievības arī Pērkons ir labvēlīgs cilvēkiem. 5-ugunskrusts Kad pavasaros tas noducina, tā ir zīme, ka var sākt darboties ar zemi, jo visi nelabie ir aizbiedēti. Pērkona zīme ir svētības un enerģijas simbols, arī gaismas, veselības, labklājības simbols. Dažos iedalījumos Pērkona zīmes uzlūko arī par  ugunskrustu, Laimas krustu, zaru krustu.2012_1022cs0032

Zīme ar vārdu svastika pazīstama gandrīz vai visā pasaulē, plaši izmantota daudzu tautu mākslā: ķeltiem, ģermāņiem, indiešiem, ķīniešiem, tibetiešiem, indiāņiem u.c. Senajā indoeiropiešu pirmvalodā vārds svastika tiek tulkots ar nozīmi laime. Ar ugunskrustu, kuram zari griežas uz labo pusi, indieši apzīmē sievišķo pirmsākumu (sauc par svastiku), bet krustu, kam zari griežas uz kreiso pusi, uzskata par vīrišķo zīmi (sauc par sauvastiku).

orn42

Picture1

Picture2

Pēc konstrukcijas Pērkona krusts ir krusts ar četriem vienāda garuma atzariem, kuru noslēdzošie gali izvietoti taisnos leņķos vai arī izliekti un līdz ar to rada riņķveida kustības iespaidu. Parasti to izprot kā saules riteni. Pērkona un Laimas krustsIr dažādi skaidrojumi par zīmē ietverto simboliku, viens no tiem – divi sakrustoti zibeņi – lielā mērā atbilst latviešu folkloras iedibinātajiem priekšstatiem.perkons-mt-martins-tiltnieks-150x150

Par latvisko izpratni ir skaidrojumi (slavenā adītāja Jete Užāne), ka svarīgi vērot, kā griežas zari, ripojot pa Saules ceļu: vai tie tikai pieskaras vai arī uzplēš zemi un dara tai sāpes. Atkarā no tā ugunskrustam piedēvē sargātāju vai postītāju (kā vācu fašistu simbols) spēku.

s_242789Viens no vecākajiem rakstiem, kas sastopams daudzu tautu un it īpaši baltu ornamentikā.

Pasaules kultūrā zīme tiek saistīta ar četriem pamatspēkiem, debess pusēm, kustību, enerģiju, veiksmi, spēku un laimi.

8208A

Ugunskrusts veidojies no diviem krustotiem zibeņiem. Lietots kā ļaunuma atbaidītājs un pasargātājs no nevēlamām dabas parādībām. Šis ir arī Laimas krusts – piesaista laimi un atvaira nelabos spēkus.

***

PĒRKONA ZĪME JEB UGUNSKRUSTS

Saukta arī par svastiku (svasti sanskritā nozīmē laime). Svastika ir laimes, Saules enerģijas un uguns zīme. Dažos iedalījumos Pērkona zīmes uzlūko arī par ugunskrustu, Laimas krustu, zaru krustu. Ugunskrusts ir viena no vecākajām zīmēm, kas atrodama rakstos, daudzu tautu ornamentikā. images (33)Pērkona zīme veidota no diviem krustotiem zibeņiem. Tā lietota kā ļaunuma atbaidītājs un pasargātājs no nevēlamām dabas parādībām. Latviešu ornamentikā sastopamas aptuveni 300 šīs zīmes variācijas. Ugunskrusts kalts gan bronzas gredzenos, gan ar to rotātas sagšas.images (4)

Tāpat kā citas latviešu dievības arī Pērkons ir labvēlīgs cilvēkiem.  Kad pavasaros tas noducina, tā ir zīme, ka var sākt darboties ar zemi, jo visi nelabie ir aizbiedēti.

Latviešu folklorā pērkona zīme simbolizē gaismu, uguni un dzīvību. Senās baltu ciltis to uzskatījuši arī par saules zīmi, kas attēlo Saules kustību, enerģiju, tās vīrišķo spēku. Šai zīmei ir dažādi grafiskie attēlojumi – labiskais, kreiliskais, ar ierotītiem galiem. Ugunskrusta zīme atrodama daudzās svētvietās (piemēram, Pokaiņos) uz akmeņiem, kur saule spīdējusi. Svastika tur pildījusi aizsardzības zīmes funkciju.images

Ir dažādi skaidrojumi par zīmē ietverto simboliku, viens no tiem – divi sakrustoti zibeņi – lielā mērā atbilst latviešu folkloras iedibinātajiem priekšstatiem.

lejupielāde (2)Pērkons ir viens no visvecākajiem senču dieviem un tiek dēvēts arī par Veco tēvu. Latvijā Pērkona krusts sastopams jau no 3.-4.gs. izrakumos atrastajās lietās.

Kādreiz Augškurzemē bija paraža, bērniņam piedzimstot, mājas spāres galā pakārt kokā grieztu ugunskrustu, kuru noņem tikai cilvēkam mirstot.

Pērkons darbojas kā visu ļauno spēku vajātājs.

Perkons2

         Danco Dievs ar Pērkoni,
Es ar savu bāleliņu;
Pērkoņam visa zeme,
Man deviņi bāleliņi.

images12-3

Kas tī speidi, kas tī viz
Augstajā kalneņā?
Maņ Laimeņa krūni kola
Iz palāka akmisteņa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laimes, enerģijas, Saules un uguns zīme. Viens no vecākajiem rakstiem, sastopams daudzu tautu un it īpaši baltu ornamentikā. Ugunskrusts veidojies no diviem krustotiem zibeņiem.images (30)

Lietots kā ļaunuma atbaidītājs un pasargātājs no nevēlamām dabas parādībām. Latviešu mitoloģijā šī zīme simbolizē, gaismu, uguni, dzīvību. Šis ir arī Laimas krusts-piesaista laimi un atvaira nelabos spēkus

Perkons-latviesu-4Ugunskrusts ir saistīts ar Sauli, Laimu, un Pērkonu, tādēļ to mēdza iegriezt bērna gultiņas galā, kā arī ieaust jostā ar kuru bērnu satin. Pērkons darbojas kā visu ļauno spēku vajātājs.images (9)

Ļoti daudzu cilvēku prātos svastika (ugunskrusts, kāšu krusts, Pērkona krusts) asociējas tikai ar fašismu un Hitleru.

 Šai zīmei ir vairāki nosaukumi – svastika, ugunskrusts, Pērkona krusts vai zarukrusts. Tas simbolizē un piesaista laimi, enerģiju, uguni, pērkonu un vēju.   Ugunskrusts          PĒRKONS
***********************************************************
The Sign of Thunder Cross
– Also known as Fire Cross, Cross of Fortune or Swastica this sign is common to all Indo-European cultures. It is the symbol of fire, thunder, light, fortune, health and prosperity. Often used to adorn women’s wraps and sashes, the variations of Thunder Cross include clockwise and counter-clockwise directions.images (28)
Thunder is one of the oldest ancient gods and is also called as the Old Father. In Latvia Thunder cross is mentioned from 3-4 century (proved in archeological digs). In early iron century it is forged in bronze accessories.
This symbol has several names – cross of Thunder, cross of Fire, Branch cross, etc. images (29)This symbol means: happiness, energy, fire, thunder and wind. This sign has huge display variants. Fire cross is related to Sun, Laima and Thunder, so this sign was popular to cut into the beds of children and to interweave into belts for newborn children to wrap them in. In Latvia up to this day it is used for shirts, gloves, socks for protection against evil eyes.
The sign of Thunder is well known in whole world over 5000 years, starting from Asia up to Northern America. images (16)Negative factor is that this sign is also known as symbol of fascism. No doubt that Hitler gave bad popularity to this actually very good sign for a long time, but we must split the use of Thunder cross or Swastika for the different uses – where it is used to popularize neo-nazism or where it is used to show own nation’s cultural heritage. More of the sign origins you can read here.
*

Pērkons   The Thunder God

Pērkons is a deity of fertility and weather. He controls the thunder (the word pêrkons means thunder), the lightning, and the rain. In any primarily-agrarian society, rain is considered all-important, equal with if not greater than the sun. images (23)Sacrifices were periodically made to appease him – to prevent droughts and floods and sickness/plague.Sacred forests were the domain of Pērkons. These forests were always those of predominantly oak trees, the groves of which were fenced off either naturally or by man. The tall oak trees symbolized the god.images (24)images (18)

Pērkons‘ connection with fire from lightning is evident in the folk songs, which dictate an ever-burning fire for the god, constantly fed by oak logs. If the fire happened to go out, it had to be restarted with oak, ceremoniously struck with grey fieldstones.

The sign of Pērkons, called the Sign of Fire (ugunsraksts) or the Thunder Cross ( pērkonkrusts), symbolizes light, fire, life, health, and prosperity. images (15)The symbol is a development of crossed lightning bolts. It is also known as the swastika, but note that this symbol was used for thousands of years before the Nazi’s blackened its significance.  

images (27)

************************************************************
Крест Грома и Огня, Крест Ветвей
178px_Swastika_from_BalticКрест Старого Перконса, СвастикаПерконс (Перун) – один из старейших богов предков – его также называют Старым Отцом. В Латвии крест Перконса был найден при раскопках на вещах относящихся к 3-4 столетию (эпоха Раннего Железного века), например, в бронзовых украшениях “Сакта” (брошь держащая плед на плечах) Латгальских и Финно-угорских племен.
Позднее у изображения появилось множество производных и усложненных вариантов, Крест Перконса привлекает удачу, энергию, огонь, гром и ветер. У этого знака множество вариантов изображения. Он непосредственно связан с символами Солнца, Счастья ( Крест Лаймы )
Его принято было врезать в конце младенческой кроватки, а также вплетали в пояс, которым подвязывали ребенка.  В Северной Курземе (район Латвии) существовал обычай – перед рождением ребенка, на коньке крыши ( матице ) вешали вырезанную из дерева Свастику, которую снимали только после смерти человека.
Этот знак, так же как и Юмис, часто изображали на священных камнях и амулетах. На украшениях и в одежде (в поясах, в покровах, в варежках ) этот знак вплетали или вышивали, чтобы уберечь от всего злого.images (1)
Крест Перконса очень популярных знак во всем мире. Он известен, как минимум 5000 лет.
К сожалению этот знак, зачастую, ассоциируется с Нациским движением 30-х годов в Германии.  Однако следует отличать случаи изображения Креста Перконса, как уважение и использование культурного наследия своего народа, и не допускать его использование в Неонацистских целях.
Остается только сожалеть, что так много людей в наше время, плохо знают свою историю и этнографию.
*

Перун является одним из старейших богов предков и называется также за Старым Отцом.PERKONA-ZIME-JEB-UGUNSKRUSTS

В Латвии крест Перуна встречается уже при раскопках на вещах относящихся к 3-4 столетию. В эпохе раннего железа это отображено, например, в латгальских бронзовых украшениях и в эмалированных сактах (сакта это брошь держащая плед на плечах) финноугорских племен.

В эпоху позднего железа у изображения появилось множество производных и встречаются так же всевозможные роскошные (пышные, великолепные) варианты.

У этого знака есть множество названий : Крест Перуна, Крест Огня, Крест Ветвей или свастика.

lejupielādeКрест Перуна или Крест Огня символизирует и привлекает удачу, энергию, огонь, гром и ветер. У этого знака множество вариантов изображения. Крест Огня связан с Солнцем, Счастьем (посему его иногда называют Крестом Лаймы (Счастья)) и Громом (Перуном), поэтому это имели обыкновение врезать в конце младенческой кроватки, а также вплетали в пояс которым подвязывали ребенка.

Когда-то в Северной Курземе существовал обычай, перед рождением ребенка, на коньке крыши (спрааре) (по-русски – матице) вешали вырезанную из дерева свастику, которую снимали только после смерти человека. Этот знак, так же как и Юмис, часто наблюдаем на священных камнях, так же обширно использовался в амулетах, украшениях и в колдовстве.

В поясах, в покровах, в перчатках и т.д. этот знак вплетали, чтобы носителя уберечь от всего злого. Перун действует как всех злых сил преследователь.

Крест Перуна очень сильный и популярных знак во всем мире, известный как минимум 5000 лет.images

Плохо то, что часто это знак ассоциировался с нациским движением 30-х годов в Германии. Без соменния то, что Гитлер навязал к этому знаку плохую славу еще на долгое время, однако нужно учиться отличать случаи применения Креста Перуна или Огня – где это задумывается как поддержка неонацистов, или где это уважение и использование культурного наследия своего народа.

Остается только сожалеть, что так много современных людей все еще столь плохо знают свою историю и этнографию.

*
Перун

Огненный крест   Крест Перконса   Крест Лаймы

Так же символ грома, счастья. Крест привлекает счастье, энергию, огонь, гром, ветер, солнце. Сильный и популярный символ во всем мире. Используют, когда надо идти бороться за что-то.

perun
Велес и Перун

У Перуна мысли быстры,
Что захочет — так сейчас.
Сыплет искры, мечет искры
Из зрачков сверкнувших глаз.

07t

Перун— бог грома и молний, как небесного огня

Бог Перун

Бог грома

61

Гром символ

Бог грома, бог молнии и бог погоды является часто высшим небесным богом, как, например, Зевс, Кронид или Кронион в Древней Греции или Перун у славянских народов, символом которого является булава.

Picture3

962390_normal_700

Picture4

Славянский бог грома Перун

Бог Перун  представал в виде разгневанного мужчины, часто уже немолодого. Его отличительной чертой была клубящаяся борода. Причем в одних легендах у него были седые волосы и борода и усы из золота.

baltic2

 В других же сказаниях бог Перун имел бороду рыжего цвета, что сближало его со скандинавским громовержцем Тором. Наконец, существует мнение, что на самом деле волосы у божества были как грозовая туча — черно-серебряного цвета.

bog_perun

Перунов день – Четверг, и период с 20 июля по 2-4 августа. Также отмечают Перунов день 21 июня. Его металл – олово, его камень – белемнит (чертов палец-перуновы стрелы), сапфир, лазурит; дерево – дуб, бук. Pērkona un Laimas krusts.Связывался с плодородием, в православии соотнесен с Ильей Пророком, как защитником явьего мира от навьего, литературно в позднее время соотнесен с Зевсом, владеющим перуном. Соотносится с Перкунасом балтов, Тором скандинавов, Таринисом – кельтов.

ZevsperunStatue_of_Zeus_(Hermitage)_-_Статуя_Юпитера 

slav07

В отличие от Зевса и Перуна Тор, бог грома и плодородия в скандинавской мифологии, не является верховным богом своего пантеона, но, тем не менее, занимает в нём очень заметное место. Он охранял город богов Асгард от нападения великанов, победил множество чудовищ, а во время Рагнарека (дня гибели богов, предсказанного вельвой) победил мирового змея Ёрмунгада, однако и сам умер от яда последнего. Latviesu-rakstu-zimes-8Оружием Тора был молот Мьёллнир, символ созидательных и разрушительных сил, источник плодородия и удачи, его главной особенностью было то, что он всегда попадал в цель. Кроме того, Тор имел железные перчатки, без которых нельзя было удержать раскалённую рукоять молота, и пояс, увеличивавший его силу в 2 раза. images (31)Тор был также покровителем крестьян-хлебопашцев, оберегал их поля от нападений ледяных великанов-гримтурсов. Также, согласно легендам, достаточно лишь громко произнести вслух имя Тора, и он тут же явится на помощь.

1363174928_bog-groma-i-molnii

8

images (35)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

images (34)

Thunder_god_by_Dragonbrush

TOR

thorr31n2-021 128048-i_084 20140718104607-69037

hqdefault

ugunskrusts

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s