Saules zīme

 SAULES   ZĪME   ♦     THE SUN SIGN   ♦

ZEICHEN DER SONNE    ♦   ЗНАК СОЛНЦА

saules zime

latvia_small_flagMūžīgās kustības, dzīvības spēku, gaismas un harmonijas simbols. Nes Dieva svētību un sargā dzimtu.

united_kingdom_small_flag

The symbol of light, harmony, eternal motion and power of life. Brings God’s blessing and protects the generation.

germany_small_flagDas Symbol der ewigen bewegung, der Naturkraft, des Lichtes und der Harmonie. Es bringt den Segen des Gottes und schūtzt die Familie.

russia_small_flagСимвол вечного движения, сил жизни, света и гармонии. Несёт благословение Бога и охраняет род.

Saules zīme      Par zīmēm

Noiet Saule vakarā,

 Iekrīt zelta laiviņā,
 

Uzlec Saule no rītiņa,

 Paliek laiva līgojot.
 saule

Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Citu zīmju vidū Saule ierindojas uz viena no augstākajiem pakāpieniem. Saule ir visa redzētāja un zinātāja.Debesis mēs redzam divejādas – dienas debesis un nakts debesis. Dažādu tautu senajās ticībās debesu spīdekļiem ir piedēvēta dažāda jēga.

solnce_2_opt

Latviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule. Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Citu zīmju vidū Saule ierindojas uz viena no augstākajiem pakāpieniem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saule ir visa redzētāja un zinātāja. Latvijas teritorijā Saules simboli koncentrisku apļu veidā kaula un raga priekšmetu rotājumos ir sastopami jau vēlajā neolītā. Rombs jeb četrstūrainā Saules zīme ir sastopama uz mezolīta keramikas.

s_599757

Saules zīmes apzīmējumi visi ir apaļi priekšmeti (lode, ola, zelta zīle u.c.), kuru ritēšana apzīmē Saules kustību debesu velvē. Visvienkāršākajā veidā Saules zīme ir aplis. Visiem atvasinātajiem un sarežģītākajiem Saules simboliem grafiski ir uzsvērta vidusdaļa. Saules raksts ir ģeometrisks un stingri simetrisks. s_209255
Saules zīme parasti ir uzsvērta vai rotājuma vidū un kuplināta arcitiem sīkiem rakstiem. Saules raksta atvasinājumu ir ļoti daudz, parasti tas ir kuplināts daudzstūris – izplatītākās ir astoņlapu rozetes, bet pietiekami bieži ir sastopamas arī četrstūrainās Saules zīmes.

Latviešu tautas mākslā Saules motīvs ir sastopams uz visdažādākajiem priekšmetiem. Šis raksts sastopams visā Latvijas teritorijā, katrā novadā ievērojot savas īpatnējās tradīcijas. 18.-20. gs. tautas mākslas darinājumu rotājumos saulīte ir visiemīļotākā ģeometriskā raksta sastāvdaļa, kas neskaitāmos variantos vienlīdz plaši ir sastopama visā Latvijas teritorijā. Bieži Saules zīme vienā rakstā atkārtojas vairākas reizes, apzīmējot maģiskos auglības un siltuma rituālus.

17_ornam_saule

Saules zīme bieži tiek lietota sieviešu rotās un apģērbos, visvairāk Saules zīmju ir atrodamas uz tiem darbarīkiem, kas meitām vajadzīgi pūra darināšanai. Saules raksti ir paši svarīgākie sieviešu goda tērpu rotājumos, tāpat tie ir neiztrūkstoši kāzās līgavainim dāvināmo cimdu un zeķu rakstos.saulite

Mēness ir Saules vīrs un vēl Saulei ir diezgan plašs radu pulks. Folklorā sastopam Saules tēvu, Saules māti, Saules meitas, Saules brāļus, Saules bērnus, Saules dēlus, Saules vedeklas utt. Starp citām zīmēm, Saules zīmei ir ierādīta goda vieta arī tāpēc, ka Saule tika uzskatīta par visu bērnu māmiņu.

Latviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule. Saules zīme ir spēcīgs Saules gaismas simboliskais attēlojums.

Fakti-Zvaigznes-1

Tā tēlota nepārtrauktā kustībā kā dzīvības spēku kulminācijas un piepildījuma zīme, kā dzīvības un Visuma norišu harmonijas simbols.
Citu zīmju vidū Saules zīme ir uz augstākās pakāpes – tā ir visa redzētāja un zinātāja – augstāko ētisko vērtību simbols.270px-Yohkohimage
Visvairāk Saules zīme tiek lietota sieviešu rotās, it sevišķi meitu pūra mantās.
Saules zīmes ir paši svarīgākie raksti goda tērpos, kāzās obligāti arī līgavainim. Saule ir visa sākums – siltums un gaisma, kam lemts apspīdēt arī Jūsu laulību. Mūžīgu gaismu jaunajai ģimenei!

Pateiksim galveno: Latviešu kultūra ir vienīgā, kura ir saglabājusi un joprojām izmanto sakrālo Saules gada kalendāru ar 9 dienu nedēļām (savaitēm).

32.saules koka GADS1000

Aizsardzības zīmes un amuleti

Senāk un arī tagad saule latviešiem saistījās ar mātes tēlu, tā deva siltumu, mīļumu, gaismu.

Saule bija galvenais debesu spīdeklis, tādēļ arī rakstu zīmju sakārtojumos saulīte nereti tiek likta pašā viducī. Gluži kā teikts šajā tautas dziesmā:

Adatiņa maza sieva,
Lielu darbu šūdināja:
Vidū sauli, apkārt zvaigznes,
Maliņā mēnestiņi.20100325-LatviesiVacija
Saules raksts var būt apvienots arī ar kādu citu raksta zīmi. Tas atrodams uz dažādiem priekšmetiem — gan māju rotājumos, gan segās, cimdos, zeķēs, gan rotas lietās, gan uz koka un māla priekšmetiem.a7c70b4b32559b9555765c9729b3488a

Latviešu folklorā centrālais un galvenais debesu spīdeklis ir Saule. Tā ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Tā ir palīgs zemkopim, labvēlīga ražas gada devēja. Saule ir mīļā māte jebkurai dzīvai radībai. Picture1Saule māca arī taisnīgumu un žēlsirdību – tā spīd visiem vienādi. s_787582Starp citām zīmēm Saule ir augstākas pakāpes – tā ir visa redzētāja un zinātāja. Latviešu folklorā Saules simbols (apļa veidā) sastopams uz kaula un raga priekšmetiem vēlajā neolītā. Rombs jeb četrstūrainā Saule sastopama jau uz mezolīta keramikas._origin_Latvija-modini-savu-3

Sauli apzīmē visi apaļie priekšmeti, piemēram, lode, ola vai zīle, kuru ritēšana apzīmē Saules kustību debesu velvē. Arī Saules zīmei ir dažādi atvasinājumi, no kuriem visbiežāk sastopams ir kuplināts daudzstūris – astoņstūru rozete, arī četrstūrainās saules zīmes.saules_kalendars

Ja Saules zīme tautas mākslā, piemēram, apģērbu rotāšanā atkārtojas vairākas reizes, tā lietota, apzīmējot auglības rituālus. Visvairāk Saule tiek lietota sieviešu rotās, it sevišķi meitu pūra mantās, arī priekšmetos, ar ko darina pūru. Saules zīme ir neiztrūkstoša ari cimdu un zeķu pārī, ko dāvina līgavainim.

Saules kustības atveidojums ir neiztrūkstoša baltu svētvietu (akmens krāvumu) sastāvdaļa, jo visas rituālās norises galvenokārt saistītas ar Sauli, tās tecējumu, cikliem: gadskārtu maiņām, auglības rituāliem.

Latviešu folklorā sastopama gan Saules māte, gan Saules meitas. Saule – tā ir visu māmiņu sildītāja.

Rakstu veidojot, Saules zīmei parasti izvēlēta centrālā vieta. Populārākā krāsa – sarkanā un dzeltenā.

 SIGN OF THE SUNd61fc4179a40fb18a2fa29980f309a8b

The Sign of Sun – Sun is the dominant feature of God’s heaven. Likewise, the sign of Sun is the most frequently used element in Latvian design. In ornaments of the Early Iron Age it is a plain circle. Later it evolved into various eight-segmented units.sun

The Sun was one of the most important deities in Latvian folklife. She is described as being driven across the sky in a horse-drawn chariot of gold. The sun was the goddess who looked after the soul, and the life beyond.
The symbol for the sun is the most enduring image found in Latvian decorative arts, not surprisingly since it is the symbol of perpetual life. It is often incorporated into jewellery design, as well as textile design and embroidery. It is considered lucky to wear this symbol.

solnze

We see Sky in two ways – sky in day and sky in night. The ancient believes of different nations about sky objects (like stars) have different meaning. Latvian folklore specially points that central star of the space is Saule (Sun). Sun is symbol of eternal movement and life. In the line of other stars, Sun is placed in one of the highest hierarchical star rating.

meaningofsunsigns

Sun sees everything and knows everything. In the territory of Latvia Sun symbols are found on bone tools already in Late Stone Age. Rhomb or cube is also seen as symbol of Sun and is seen on the ceramics of Middle Stone Age. 7eee6987172esauleskoks
Moon is presented as husband of Sun and also the Sun has really wide relative list. We can meet father of Sun, mother of Sun, daughters of Sun, brothers of Sun, children of Sun, sons of Sun and so on. Behind other symbols, Sun is placed to be in the most honorable position any symbol can be. It is also because Sun is represented as mother of all children.

19a
All drawings of Sun are always circle typed (egg, ball, golden acorn etc), who symbolizes the Sun’s trajectory in the sky. At the simplest level, Sun can be displayed as circle. All the detailed Sun projections have one common point – the center of this circle is always double crossed or specially pointed out.image (1)

The detail count of Sun symbol are countless, for a common is supposed to be detailed multi-angle – eight-sided symbol, but also there are simple four-angle symbol.
In Latvian art the motive of Sun is displayed on every possible items. If Sun is displayed more than few times in one row, it symbolizes special magical productivity and warmness rituals.

Symbol of Sun is specially used in women’s clothes and jewelry, most of the Sun symbols are also found on those tools that is used for own goods made.764e0506f2ab4b74e4691610e2a0c3e2

Знак Солнца.

Летнее солнцестояние62319944

Мощный символ солнечного света. Знак кульминации жизненной силы и преисполнения. Символ гармонии Вселенной. Солнце поднялось на вершину небесной горы, полное жизненной силы, блеска и энергии.

 Символ вечного движения, силы жизни.

znn1

Охраняет род, несет благословение Бога.

Небеса мы наблюдаем в 2-х состояниях – дневное небо и ночное небо.x_64460e92

В древних культурах различных народов у небесных светил было различное смысловое значение. В латышском фольклоре Солнце является центральным небесным светилом. Солнце является символом вечного движения и жизни.

blocins_1

Среди других знаков, знак Солнца находится на одной из dsc_0012высших ступеней. Солнце самое видное и самое известное. На территории Латвии Солнечные символы в виде концентрических кругов в украшениях предметов из кости и рога встречаются уже в периоде неолита.

Ромб или четырехугольный Солнечный знак встречается на керамике в период мезолита.

zatmeniyaМесяц это муж Солнца и у Солнца довольно обширный полк родственников. В фольклоре встречаем Солнечного отца, Солнечную мать, Солнечных дочерей, Солнечных братьев, Солнечных детей, Солнечных сыновей, Солнечные невестки и т.д. Между остальных знаков, знаку Солнца отведено место Бога, так же потому, что Солнце рассматривается как матерь всех детей.8-saule

Обозначения Солнечного знака все – круглые предметы (шар, яйцо, золотой желудь и т.д.), которые обозначают движение Солнца по небу. Самое простое обозначение Солнца – это круг. У всех производимых и самых сложных Солнечных символов есть графически акцентированная средняя часть.

Kalen3

Символ Солнца геометрический и строго симметричный. Знак Солнца помещался обычно в середине украшения и обогащался другими мелкими знаками.adchristmas-08

Производных от символа Солнца есть очень много, обычно это обогащенный многоугольник – изображенный как 8 лепестковая розетка, но достаточно часто встречаются также четырехугольные солнечные знаки.

images (1)

В латышском народном творчестве Солнечный мотив встречается на всевозможный предметах. Часто знак Солнца на в одном мотиве повторяется несколько раз, обозначая магические ритуалы плодородия и тепла. Солнечный знак чаще всего использовался в женских украшениях и одежде, больше всего Солнечных знаков находятся на тех орудиях труда, которые были необходимы дочерям для изготовления приданого

Picture2

                   img6images

Астрономически времена года определяются вхождением Солнца в одну из четырех главных точек эклиптики: при вхождении Солнца в точку весеннего равноденствия, Saule_t-500x500начинается астрономическая весна, при достижении летнего солнцестояния – астрономическое лето, пересекая точку экватора осенью – астрономическая осень, и, достигая зимнего солнцестояния – астрономическая зима.

944_7

Все времена года являются отражением космических взаимодействий на протяжении солнечного цикла, что в природе выражается как известное соотношение между светом и темнотой.14
Используемые в календаре элементы латышского символического орнамента – это знаки времени, которые несут в себе декоративную и ритуальную традицию. Строение каждого символа, композиция составляющих его элементов сохраняют также мифологический смысл.520ea0863e86d7556a7a60c1e2ccb865

Важным было найти закономерность, по которой создается  символьный ряд, в котором каждый символ «вырастает» из предыдущего и, органичным образом изменяясь, «превращается» в следующий.ltr07

Каждый из данных символов Времени в отдельности и ряд символов, в целом, – это ключ к личным откровениям каждого.

470.200x200

Все символы вместе пронизывает идея о присутствии света, о пути Солнца на протяжении года.

Чтобы найти характерные для своего времени года (времени рождения) символы, следует прочесть календарь от центра к внешней стороне по часовой стрелке.

Знак Солнца

images (2) imagesspekazme-664x634

Балтийская мифология

солнце

Символ Солнца — один из двенадцати символов власти. В большинстве культур это основной символ созидательной энергии.Солнце часто воспринимается как само верховное божество или как воплощение его всепроникающей власти.

mediapreview (4)

Солнце — начало и конец Вселенной (из книги «De Umbris Idearum» Джордано Бруно)

Несмотря на геоцентрическую картину вселенной, которая доминировала в древней астрономии, некоторые самые ранние картины вселенной показывали Солнце как символический центр или сердце Космоса.*

Солнце (символ)

В качестве источника тепла Солнце представляет собой жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость. Как источник света оно символизирует знания, интеллект.
Аллегорическая фигура Правды в западном искусстве часто изображается с Солнцем в руках. Как наиболее яркое из всех небесных тел Солнце — символ королевского величия и имперского блеска.
mediapreview (1)
В большинстве традиций Солнце — символ мужского начала. В Германии, Японии, кельтских регионах, в Африке, у индейцев Северной Америки, в Океании и Новой Зеландии Солнце связано с женским началом, Матерью. В некоторых культурах существует сразу несколько божественных персонификаций Солнца: в Египте Керпи (связанный скарабей) символизирует восходящее Солнце, Гор — бог восходящего Солнца, Ра — Солнца в зените, а Озирис — бог заходящего Солнца. В Древней Греции Солнце представляет Гелиос, в то время как древнеримского Сола время от времени заменял Аполлон, представляя сияние солнечного света.
С другой стороны, Солнце часто представляется сыном верховного бога, а иногда символизирует его взгляд или его сияющую любовь. В Древней Греции Солнце считалось глазом Зевса, в Скандинавии — Одина, в Иране – Ахуры Мазды (иногда называемого Ормуздом), в Индии — Варуны, Мухаммед называл его глазом Аллаха.
Солнце почитается как свет Будды у буддистов, Великого Духа — у индейцев Северной Америки. Христос — «Солнце правды» — занял место популярного в поздней Римской империи бога Митры — символа возрождения непобедимого Солнца.
Часто повозку, в которой едет Солнце, тянут золотые или белые лошади, иногда лебеди.
Солнце — это «мировая дверь», вход для знания и бессмертия. Строенное дерево с тремя Солнцами символизирует Тримурти. Десять Солнц на дереве символизируют конец цикла. Дерево с двенадцатью Солнцами означает Адитьев, знаки зодиака и месяцы года. Эти двенадцать форм Солнца будут появляться одновременно, как одно в конце цикла проявления.
mediapreview (3)
В астрологии Солнце — это жизнь, живучесть, воплощенный характер личности, сердце и его устремления.
У алхимиков это разум. Sol et Luna — это золото и серебро, король и королева, душа и тело и т. п. «Черное Солнце» — алхимический символ необработанного, первичного состояния вещества.
Белое Солнце ассоциируется с солнечными животными (петух, ворон, китайский дракон); Черное Солнце связано со змеей и хтоническими символами.
Наиболее сложные культы Солнца отмечаются в Перу, Мексике и Египте.
Перуанский бог Солнца изображался в виде человека с дискообразным золотым лицом. В ацтекском культе Пятого Солнца бог войны Уиуилопочтли требовал новых и новых жертв для подержания сил Солнца — защитника человеческой расы. Эта ужасающая история, характеризующая ацтекскую кровожадность, абсолютно противоположна скандинавской легенде о смерти молодого красивого бога света Бальдра, но обе эти легенды основаны на символической теме солнечного затмения, исчезновения Солнца в ночные часы или сезонного усиления и уменьшения силы его свечения. У ацтеков Солнце — это чистый дух, воздух, Кецалькоатль; орел символизирует восходящее Солнце и небесное начало, а тигр или падающий орел — заходящее Солнце и земное начало. Хохлатая змея — солнечный символ. Ацтеки и инки называли себя «детьми Солнца». «Дети Солнца» — это царственные, воплощенные боги.
mediapreview (2)
У индейцев Америки Солнце — всеобщий дух, сердце неба. В некоторых племенах Солнце становится женским началом, Матерью, в других Солнце и Луна считаются мужчиной и его женой или братом и сестрой. Танец Солнца — один из важнейших ритуалов.
У египтян правый глаз Гора — восходящее Солнце, а левый — Луна. Гор, сражающийся с Сетом, принявшим облик змея Апопа, — это сила Солнца, сражающаяся с тьмой. Египетский миф описывает еженощное путешествие Солнца на ладье через опасности загробного мира и ежеутреннее его появление из пасти змеи.
Крылатый диск Солнца — символ солнечного могущества Ра, Атона и возобновления жизни.
В Китае Солнце никогда не считалось верховным божеством. У китайцев это ян, «великое мужское начало», Небо, глаз дня, активная сила, оживляющая землю, символ императора. Подобно многим другим народам, китайцы символически выразили разрушительные аспекты солнечной мощи в мифе о том, как множество солнц разогрело землю до раскаленного состояния: десять солнц отказались нести свои небесные вахты по очереди и вышли светить одновременно; Бог-стрелец вынужден был убить девять из них, чтобы восстановить космическое равновесие. Характерная солнечная эмблема в Китае — красный диск с трехногим вороном, символизирующим три фазы солнечного положения в течение дня: восход, зенит и заход.
images (3)
У японцев Солнце — богиня женщин и змей Аматэрасу, «та, что владеет великим Солнцем», рожденная из левого глаза Идзанаги и от кого, как считается, происходит микадо — восходящее Солнце, являющееся символом Японии. Японский миф предлагает несколько фарсовую трактовку этой темы: богиня солнца Аматэрасу пряталась в пещере, и потребовалась хитрость, чтобы выманить ее оттуда.
У греков Аполлон в облике Солнца убивает Пифона тьмы. У орфиков Солнце — «Отец всего», «Великий Создатель и питатель всего сущего, правитель мира». Солнце — сердце, а Луна — печень вселенной.
В иудаизме Солнце — божественная воля и водительство.
У герметиков «Солнце — божественный оживитель всего».
У христиан Солнце — Бог-Отец, правитель и опекун вселенной, излучающий свет и любовь, Христос, «Солнце праведности», Логос, божественное начало в человеке. Солнце и Луна, изображенные вместе с распятием, символизируют двойственную природу Христа и силы природы, поклоняющиеся Господу Вселенной. Солнце — местопребывание архангела Михаила, а Луна — Гавриила. Фому Аквинского изображают с Солнцем на груди.
У кельтов Солнце — символ женского начала.
У мусульман это всевидящий, всезнающий глаз Аллаха. «Это Солнце есть отражение того Солнца, что скрыто завесой» (Руми). Сердце Вселенной и «знак Бога на Небесах и Земле».
mediapreview
В зороастризме крылатый диск Солнца символизирует Ахура Мазду (Ормузда). «Тот, кто чтит Солнце, которое бессмертно, правит быстрыми конями… чтит Ормузда, чтит архангелов, чтит свою собственную душу».
В индуизме Индра — солнечный бог — побеждает дракона хаоса и тьмы, Вритру. Шива — Солнце, чьи лучи являются созидательной Шакти, несущей жизнь в мир.
У маори Солнце и Луна — глаза Неба. У митраистов Митра — солнечный бог. Сол, его квадрига и Кауто обычно изображаются справа, а Луна и Каутопат — слева от Митры. У народов Океании чаще всего Солнце считается Матерью всего, Луна — Отцом.
В охотничьих цивилизациях Солнце считается Великим Охотником.
1f2012ebf7566916e295892e5b6c7c42
В иконографии Солнце изображается целым рядом символов и знаков: золотым диском, диском с лучами и крыльями (часто встречается на Ближнем Востоке), полудиском с лучами (Нихон — «восходящее Солнце» — японская императорская эмблема), кругом с точкой в центре (символ самопознания в астрологии), звездой, спиралью, кольцом, колесом, свастикой (или другими крестообразными знаками, передающими вращение), сердцем, розеткой, лотосом, подсолнечником, хризантемой.
128048-i_084
Солнце могут также символизировать бронза, золото, желтый или красный цвет, алмаз, рубин, топаз, крылатая или оперенная змея, орел или орел со змеей, сокол, птица Феникс, лебедь, лев, баран, петух или бык.
Солнце иногда изображается как плод на Древе Жизни. Когда солнечное божество имеет мужской пол, Солнце изображается в виде правого глаза. Если пол божества женский, Солнце изображается в виде левого глаза.
Планетарный знак Солнца (круг с центральной точкой) — символ завершения «Великой Работы».
Инки изображают Солнце в форме человека с лицом в виде испускающего лучи золотого диска.
75260537_zakat
Астрологический знак Солнца в средневековых европейских книгах (1440.1562).Символ Луны, как правило, полумесяц

saule (1)

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s