Zvaigznes zīme

AUSEKLIS, ARĪ  RĪTA ZVAIGZNE   ♦ AUSEKLIS, ALSO THE MORNING  STAR  ♦ AUSEKLIS, AUCH MORGENSTERN ♦ АУСЕКЛИС, УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

images

latvia_small_flag

Simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Sargā no tumsas spēkiem.

united_kingdom_small_flag

Symbolizes the victory of light over darkness. Protects from dark forces.

germany_small_flagSymboliziert den Sieg des Lichts ūber die Dunkelheit und schūtzt vor den Krāften der Dunkelheit.

russia_small_flagСимволизирует победу света над тьмой. Охраняет от тёмных сил.

***************************

 Kas to teica, kas meloja,
Ka Mēnesis bez kumeļa:
 Rīta zvaigzne, vakar zvaigzne,
 Tie mēneša kumeliņi.
******************************

Trešā svarīgākā debess spīdekļu zīme ir zvaigzne.

31397_1000x1000

Zvaigznes visvienkāršākā forma ir krusts. Krusta zīme daudzām tautām ir gaismas un arī uguns simbols. Zvaigžņotam rakstam latviešu ticējumos ir maģiska nozīme – tas pasargāja no ļauna.

18P_14K_Gold_Auseklis_Tie_Bar_With_A_Genuine_Amber_StoneSevišķi grezns zvaigznes variants ir rīta zvaigznes simbols – auseklītis. Tā ir zvaigzne ar astoņiem stariem un simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu. Zīme sargā un nelaiž klāt tumsas spēkus, burvjus un ļaunus cilvēkus.4hearts72

Auseklīti uzskata arī par spēcīgāko lietuvēna krusta variantu, jo tas jāuzvelk ar vienu līniju. Folklorā Auseklis minēts gan kā Dieva dēls, gan kā zvaigžņu skaitītājs, arī Saules meitas līgavainis.

 Zvaigznes ir trešais svarīgākais debess spīdeklis, kam ir būtiska nozīme tumsas un pazemes spēku atvairīšanā.

zvaigzne_

Parasti rakstos sastopamā zvaigzne ir taisna un slīpa krusta salikums.

Pagāniskajos ticējumos un maģiskajos rituālos bieži liela nozīme ir ierādīta krustam vai tā atvasinājumiem, kas ir zvaigznes vienkāršotais atvasinājums.

3)0

Latviešu etnogrāfiskajos rakstos krusta zvaigznei ir četri, seši vai astoņi stari. Sevišķi grezns zvaigznes variants ir rīta zvaigznes simbols – auseklītis jeb zvaigzne ar astoņiem stariem un simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu. Auseklīti uzskata arī par spēcīgāko lietuvēna krusta variantu, jo tas jāuzvelk ar vienu līniju.

ista

Folklorā Auseklis minēts gan kā Dieva dēls, gan kā zvaigžņu skaitītājs, arī Saules meitas līgavainis. Interesanti, ka Auseklīti kā astoņstūrainās zvaigznes sinonīmu sākuši lietot latviskā ornamenta pētnieki trīsdesmitajos gados. No literatūras tas izplatijās arī tautā.

s_382728Pazīstamākais zvaigznes zīmes atvasinājums ir sešstūru zvaigzne, kas bieži redzama uz koka izstrādājumiem. Sešstūru zvaigzne bieži tiek ietverta aplī un līdz ar to domas dalās – tā ir zvaigznes vai Saules zīme. Arī lietuvēna krusts tiek uzskatīts par zvaigznes zīmes atvasinājumu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zvaigznes sargā no ļauna

Zvaigznes zīme.

Zvaigžņotam rakstam latviešu ticējumos ir maģiska nozīme – tas pasargāja no ļauna.

Latvju-simbols-8

Zvaigžņu sega naktī sargā gulētāja dvēseli. Parasti rakstos sastopamā zvaigzne ir taisna un slīpa krusta salikums.

Latvju-simbols-1

Zvaigznes visvienkāršākā forma ir krusts. Krusta zīme daudzām tautām ir gaismas un arī uguns simbols.

Arheoloģiskajos materiālos zvaigznes motīvs parādās tikai 16. – 17. gs. Zvaigznes zīme vairāk izplatīta somugru tautām, tāpēc Latvijas teritorijā tā biežāk sastopama lībiešu apdzīvotajās teritorijās.

76302054_Z03o002bTiek uzskatīts, ka latvieši zvaigznes zīmes motīvu ir pārņēmuši no kaimiņos dzīvojošajām somugru tautām.

Latvju-simbols-3Zvaigžņu raksta maģiskajām sargātāja spēkam senie latvieši ļoti ticēja. Gan karavīra kumeliņu, gan gulētāju naktī sargāja zvaigžņu sega. Tālā zvaigžņu gaisma  tikusi uzskatīta par radniecīgu uguns spēkam uz zemes.

Zvaigznes zīme bijusi pazīstama gan senajiem babiloniešiem un irāņiem, gan mūsu kaimiņtautām – igauņiem un lībiešiem. Etnogrāfi uzskata, ka šo zīmi esam pārņēmuši tieši no mūsu ziemeļu kaimiņiem.

200px-Auseklis

Rīta zvaigzne – Auseklītis (šādā vārdā šo zvaigznes zīmes variantu nosaukuši 20.gs. 30.gadu latviešu ornamentu pētnieki).

Ar vienu vilcienu precīzi uzvilkts Auseklītis uzskatīts par spēcīgāko zīmi pret lietuvēnu. Reizēm par zvaigznes zīmi uzskata arī aplī ievilktu sešstaru ornamentu, kas visbiežāk redzams uz koka priekšmetiem, taču to uzlūko arī par Saules zīmes atvasinājumu.

ZVAIGZNE   AUSEKLIS

orn40

 

auseklis_sm

Zvaigznes visvienkāršākā forma ir krusts. Krusta zīme daudzām tautām ir gaismas un arī uguns simbols.

auseklis videjais

 Zvaigžņotam rakstam latviešu ticējumos ir maģiska nozīme – tas pasargāja no ļauna.

Auseklis ir simbols – viens no zvaigznes zīmes atvasinājumiem latviešu kultūrā. Tas ir astoņstūrains zvaigznes raksts, ko latviešu kultūrā izmanto audumos, segās, jostās, cimdos utt. 

rokene auseklis

 Zīme sargā un nelaiž klāt tumsas spēkus, burvjus un ļaunus cilvēkus.

Auseklīti uzskata arī par spēcīgāko lietuvēna krusta variantu, jo tas jāuzvelk ar vienu līniju. Folklorā Auseklis minēts gan kā Dieva dēls, gan kā zvaigžņu skaitītājs, arī Saules meitas līgavainis.

_origin_Latvju-simbols-4

 

 

Zīme kas vajadzīga katrā Latviešu mājā, lai nestu svētību un labklājību.

Latvju-simbols-6

Pirtiņā AuSeklīti var likt gan uz logu aplodām, gan stabos (ja tādus plānojat), gan durvīs. Tikai jālūko to izpildīt šķērsu vējos (x). Auseklītis ausās, klausās un jūsu vēlmes uzklausīs un sekos tam, lai jūsu sētā arī pilSētā galvenais mūsu uzturs=gaiss būtu tīrs no nelabvēļiem.

22S_Sterling_Silver_Auseklis_Earrings_With_Three_BellsTā ir ļoti stipra Laika tecējuma rūna. AV-Seklyčia zvaigznājs atrodas Piena Ceļa divzarā pie Gulbes zvg. Tā ir debesu Seklyčia=goda zāle (lietuviski). Debesu Seklyčia vai AV-Seklītis rakstos attēlots dažādos stilos. Zīmi rotājumos darinām no sudraba, jo tas apzīmē zvaigznāju gaismas skaņas. Av-Seklītis ar savu STILU pieslēdz debesu zvaigznāju acu žilbinošu Uguni, ko sauc par Indaras/Indras Uguni.

auseklis-mt-martins-tiltnieks-650x650

 Šī bang-galiska (tagad saka bengāliska) Uguns ir pati stiprākā Visuma Uguns. Auseklīti lieto, lai sadedzinātu kaitīgos Laukus. Atmodas sākumā mēs šo zīmi plaši lietojām, žēl, ka tagad to piemirsām.

images

Zīmi gaisā liekam ar kreiso roku: uz pirktām precēm, uz pārtikas produktiem un c. Uzliekot 2 reizes jāsaka domās vai vārdiem: „Svētais AuSeklīti, sadedzini kaitīgus Laukus”. Zīmi lieto goda zāles, to uz zirga astra pakarina bērnu istabās, liek logu rūtis, rotā mājokļus.

Tā greznojās cimdos, zeķēs, jostās, vaiņagos, priekšautos, segās. Lielvārdes tautas tērpa krekla piedurknes kā sētiņ nosētas ar auseklīšiem-zvaigznītē

*******************************************************************janvara_zime-664x483

SIGN OF THE STAR

The Sign of Auseklis (Morning Star) – Of the many star design variations, Auseklis is the most prominent. In dainas it is often mentioned as a protector and contains numerous references to „star blankets” and „star coats.” (Latvian)

images (3)

This is third important sign if lining Sky symbols. It has huge dark and underground evil protective meaning. The drawings of stars have a magical meaning in Latvian folklore – sign is protecting from evil. If your bed sheet is covered with star symbols then bed sheet protects the sleeper from bad spirits.

citplanetiesi-1Star symbol is commonly in straight or turned cross style.
Simplest form of star is simple cross. Cross symbol for several nations symbolizes fire and light. In pagan believes and magical rituals this symbol often has a great meaning. Cross symbol in Latvian folklore has eight or six stars.

ZVAIGZNU-ZIME2ZVAIGZNU-ZIME1

Auseklis is the Morning Star (Venus). Her rays protect sleeping souls from the forces of evil. The eight-pointed symbol of the star is used in magical rites, and you must draw this symbol without lifting your hand (in one go) if your spell is to have the desired results!

********************************************************************

_origin_Latvija-modini-savu-1

Знак Звезды

Утренняя звезда (Auseklitis)

Наболее известный в фолклоре символ – утренняя звезда.

8203

Третьим самым важным из небесных светил является знак Звезды. Этот знак имеет большое значение в отражении сил тьмы и подземного мира. Звездным узорам в латышских верованиях предается магическое значение – они уберегают от зла. Ночью одеяло со Звездами оберегает душу спящего. Обычно встречаемая в узорах звезда, это сочетание прямого и косого креста._origin_Latvju-simbols-10

Самой простой формой звезды является крест. Знак креста у многих народов является воздушным и так же огненным символом. Часто в языческих верованиях и магических ритуалах большое значение уделяется знаку креста или его производным. В латышских этнографических изображениях крестообразной звезды имеются четыре, шесть или восемь лучей.

Исключительно великолепный вариант Звезды – символ звезды утра – утренняя звездочка (аусеклиитис – ausekl?tis). Это есть звезда с восемью лучами символизирует свет побед в борьбе с тьмой (2-е изображение с углами и квадратом в середине).500x479_8auseklitis1989__98_db

Аусеклиитис также считают самым сильным вариантом креста ужаса (так же как в рунической практите шлемы ужаса), потому что это нужно рисовать за один раз (одной линиией, не отрывая руки), притом это необходимо делать в определенное время, никому не показывая. Обычно это делают в вечер Рождества, вечер Старого года или в вечер Ивана Купалы.

Зimage060нак охраняет и не подпускает близко силы тьмы, колдунов и злых людей. В фольклоре Аусеклиитис упомянут и как сын Бога, и как звездный счетчик, так и как жених дочери Солнца.

Интересно, что Аусеклиис как синоним восьмиугольной звезды начали использовать исследователи латышского орнамента в 30 годах. Из литературы это так и распространилось в народ.

Вторым самым известным производным знака Звезды является Шестиугольная Звезда, которая часто видна на деревянных изделиях. images (2)Шестиугольная Звезда часто содержится в кругу и в связи с этим не всегда понятно это Знак Звезды или Знак Солнца. Также крест ужаса считается производным от знака Звезды.
В археологических материалах мотив звезды появился только около 16.столетия. Знак Звезды более распространен для финноугорских народов, поэтому на территории Латвии так более часто встречается в поселениях Ливов

Большой крест Наваждения
(если проведен одним движением)

images (1)

 

Звезда. Аусеклис, в наипростейшей форме – крест.

Latvju-simbols-9

Оберегает от зла. Аусеклис – это символ утренней звезды, который символизирует победу  света над тьмой.

Latvju-simbols-7А́усеклис (латыш. Auseklis) — воплощение утренней звезды в латышской мифологии; этим же словом в поэтическом языке латыши называют планету Венера.

Графически изображается в виде восьмиконечной звезды, лучи которой сгруппированы попарно.

Space_Glowing_Star_031366_

В латышских вариантах архаического балтийского мифа о «небесной свадьбе» солнце (Сауле) выдаёт свою дочь за Аусеклиса, вопреки воле громовержца Перконса, или месяц отнимает невесту у Аусеклиса, за что солнце разрубает месяц мечом (миф об убывании луны). Аусеклис, солнце, месяц и звёзды образуют небесную семью.

65-P_Auseklis_star_with_amber

Аусеклис — один из символов латышской культуры, часто изображаемый Auseklisна национальных нарядах: тканях, платках, покрывалах и т. д.

Аусеклис также стал символом национального движения «Атмода  (латыш. Atmoda, буквально — Пробуждение), участвовавшего в Поющей революции (19871991).

 Интересный факт

post-59454-1195316328

Звездным узорам в латышских верованиях предается магическое

значение – они оберегают от зла и ограждают от сил тьмы и подземного мира.
Ночью одеяло со Звездами охраняет душу спящего.

balta rokasspradze
Обычно встречаемая в узорах звезда, это сочетание прямого и косого креста. Самой простой формой звезды является крест.

В латышских этнографических изображениях крестообразной звезды имеются четыре, шесть или восемь лучей.biauseklis0
Знак креста у многих народов одновременно является воздушным и огненным символом.
Знак Звезды более распространен для финноугорских народов, поэтому на территории Латвии он чаще встречается в поселениях Ливов.

Оберег Утренняя Звезда

 

melnais auseklis

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s